Annons

Ungdomar har dåliga kunskaper om OTC

Majoriteten av amerikanska tonåringar vet lite om de vanligaste
receptfria läkemedlen. Trots att många använder preparat med paracetamol
har de ingen aning om hur de ska dosera det och risken för överdosering
är stor visar en studie.

3 maj 2010, kl 12:02
0

Annons

Det är en undersökning utförd på uppdrag av bland annat det amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC, som visar att tonåringarnas kunskaper om OTC-produkter är bristfälliga. I studien ingick 266 ungdomar mellan 16 och 23 år från delstaten New York. Försökspersonerna utsattes för en situation där de hade möjlighet att välja att ta receptfria läkemedel med paracetamol.

Undersökningen visade att hela 85 procent av deltagarna skulle valt att ta läkemedlet i sådana doser att det fanns risk för leverskador. Över 60 procent av ungdomarna i studien uppgav att de inte kände till paracetamol eller visste hur det ska doseras, även då de hade tillgång till produktresumén. Trots det uppgav omkring 21 procent att de hade tagit läkemedel som Tylenol, som innehåller paracetamol under den senaste månaden.

En av forskarna bakom studien, Laura Shone, professor i pediatrik vid URMC Golisano Childrens Hospital, säger att resultaten är oroväckande.
– Ungdomar tar de här preparaten på egen utan att rådfråga sina föräldrar.  Att de är receptfria betyder inte att de är oskadliga och den som överdoserar kan drabbas av allvarliga leverskador, säger hon.