Tunnsått med nya läkemedel

Under 2010 godkändes 22 nya humanläkemedel inom EU vilket är en
nedgång jämfört med de 39 som kom året innan. Men minskningen kan bero
på slumpen enligt en rapport.

31 jan 2011, kl 12:32
0

Annons

När den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté, CHMP, sammanställt statistik över de senaste åren är siffrorna tydliga. Det godkändes färre nya läkemedel 2010 jämfört med året innan. Förra året godkändes 22 nya läkemedel jämfört med 39 under 2009. Under 2010 var det 51 produkter som fick ett positivt utlåtande vilket är mindre än hälften av de 117 från året innan.

Även om siffrorna går helt i linje med pratet om att färre nya produkter når marknaden, visar statistiken att antalet skiftar med jämna mellanrum. Under 2008 var det till exempel bara 25 nya läkemedel som godkändes av EMA men 2007 hela 39, rapporterar Scrip Intelligence.

Även i USA var det en liten nedgång under förra året där 21 nya produkter fick ja jämfört med 25 året innan. Flera av de preparat som fått okej i Europa har försenats i USA efter att FDA begärt in ytterligare säkerhetsdata, ett fenomen som blivit allt vanligare.

Bland de mest uppmärksammade nya godkännanden i EU finns Atrsazenecas blodproppshämmande Brilique, Nycomed:s och Mercks:s KOL-preparat Daxas och benskörhetsmedlet Prolia från Amgen.