Tuffa villkor för att landstingen ska få pengar

Regeringen kommer att satsa en halv miljard på patientsäkerhet
under 2011. Men det handlar om hårt villkorade kronor för landstingen.

16 dec 2010, kl 14:21
0

Nästa år satsar regeringen 500 miljoner kronor på att höja säkerheten i vården. För 2012-14 räknar regeringen med 675 miljoner kronor per år. För att landstingen ska få del av pengarna krävs bland annat att de satsar på att minska förskrivningen av antibiotika. Det framgick idag när regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade sin överenskommelse vid en presskonferens.

Pengarna kommer att betalas ut i slutet av året och baseras på uppnådda resultat under januari till september. För att kunna söka pengar måste ett antal villkor vara uppfyllda, bland annat måste varje landsting  satsa resurser på en Stramagrupp. Ett av de viktigaste målen för att öka patientsäkerheten är enligt social minister Göran Hägglund är att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.
? Kan vi inte hejda utvecklingen kommer människor i allt större utsträckning att dö av ganska enkla infektioner, för att antibiotika inte längre biter, sa han.

Patientsäkerhetsmiljonerna ska alltså fördelas till landstingen som först och främst uppfyller fyra grundkrav. I dessa ingår förutom krav på lokala Stramagrupper att landstingen ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse  i enlighet med nya patientsäkerhetslagen som träder i kraft vid årsskiftet. De ska delta i en nationell patientenkät för primärvården under 2011. Landstingen ska också arbeta för att införa Nationell patientöversikt, NPÖ, som ska ge vården möjlighet till tillgång av patientuppgifter oavsett var denne vårdas.

Utöver grundkraven följer ett antal prestationskrav på speciella problemområden som identifierats. Dessa innebär bland annat 100 miljoner till landsting som minskar sin antibiotikaförskrivning inom öppenvården, och 100 miljoner till de som mäter följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler på minst 75 procent av alla avdelningar på sjukhus inom slutenvården.
– Vi är mycket nöjda med överenskommelsen, den är helt i linje med en patientsäkerhetssatsning som landstingen och SKL startade för tre år sedan, säger Anders Knape, ordförande för SKL.