Annons

Trojkan som ska förbättra samsynen inom vården

Sune Pettersson, Inger Nordström Torpenberg och Rickard Fuchs är den trojka som nu anställts för att under tre år arbeta för en förbättrad läkemedelsanvändning.

27 okt 2002, kl 00:50
0

Annons

Information om vikten av följsamhet brukar främst riktas mot patienten. I det här projektet, som sker inom ramen för ABLA (Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning) riktas fokus istället på professionen. Budskapet är att det behövs en bättre samsyn mellan läkare, sjuksköterskor och farmacevter om följsamheten ska bli bättre.
– Idag är det ofta patienten som är budbäraren, ”doktorn sa att…”. Vi ska försöka finna sätt där professionerna kan bli budbärare, främst kanske att sköterskor och farmacevter finner kanaler tillbaka till förskrivaren, säger Sune Pettersson, som är en av pionjärerna bakom läkemedelsgenomgångar på sjukhem. Han har slutat sin tjänst som apotekschef vid sjukhuset i Eskilstuna. Inger Nordström Torpenberg har arbetat med tobaksprevention och Richard Fuchs har nyligen deltagit i ett projekt för att öka följsamheten till rekommenderade läkemedel. Tungt ta till sig
– Även om det råder en medvetenhet om den dåliga följsamheten, tror jag det har varit tungt att riktigt ta till sig att hälften av patienterna som står på lång behandling inte följer ordinationen och vilka konsekvenser det faktiskt har för ohälsan, säger Sune Pettersson.
Framöver kommer det att bli brett upplagda kampanjer, konferenser, gemensamma utbildningar och forskningsprojekt för att testa nya arbetssätt.
Vad de ska fyllas konkret har man bara börjat fundera på. Men som ett exempel nämner Sune Pettersson konkreta tips om hur man frågar för att faktiskt få veta om patienten tar sin medicin.