Annons

Trevande start för Astrazenecas framtidshopp

Nexium är uppföljaren tillvärldens mest sålda läkemedel. Preparatets centrala roll för Astrazeneca avspeglas inte minst i de stora resurser som företaget avsätter i lanseringen. I Sverige har försäljningen börjat trögt, men i Storbritannien går det bättre.

22 jun 2002, kl 20:49
0

Nexium är resultatet av ett intensivt forsknings- och utvecklingsprogram inom Astra och Astrazeneca under den senaste tioårsperiden. Den aktiva substansen är den s k s-enantiomeren av omeprazol, esomeprazol, vars farmakokinetik avviker från racematet omeprazols i fördelaktig riktning.
Genom att renodla den ena isomeren i omeprazol, hävdar Astrazeneca att man för första gången lyckats ta fram en protonpumpshämmare som uppvisar signifikanta kliniska fördelar jämfört med just omeprazol. Lovorden uteblev dock i Läkemedelsverkets slutbedömning av preparatet i augusti där omdömet blev ?effektivt men inget nytt?. Ett dilemma för Nexium är att de befintliga protonpumpshämmarna med Losec i spetsen redan är mycket effektiva läkemedel; flera bedömare har därför framfört tvivel på att det finns något större uppdämt behov för den nya produkten.
För ett nytt preparat med kliniska fördelar jämfört med sin föregångare sätts i regel priset högre än för dessa. Astrazeneca frångick till vissa marknadsbedömares förvåning denna princip vid lanseringen av Nexium och valde en mellannivå; billigare än Losec men dyrare än konkurrerande preparat. Valet av prisnivå har enligt vad Läkemedelsvärlden erfar varit föremål för omfattande diskussioner inom företaget. Vissa bedömare har gjort gällande att den trevande försäljningsstarten i Sverige kanske kan tvinga fram ytterligare prissänkningar.


Krympande marknadsandel
Den helsvenska innovationen Losec är alltjämt världens mest lukrativa läkemedel, men på hemmaplan är preparatets marknadsandel idag krympande. En bakomliggande orsak är att landets läkemedelskommittéer, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, i stor utsträckning valt att ta bort Losec/Losec MUPS från sina rekommendationslistor. Förklaringen till detta är i sin tur främst den aktiva prissänkningsstrategi som företaget bakom konkurrentpreparatet Lanzo, Wyeth Lederle, tillämpat på senare tid.
I läkemedelskommittén i Örebro läns landsting anser man till exempel att ?prisskillnaden nu är så stor att det är svårt att motivera Losecrecept?, och i tunga regioner som Stockholm, Skåne och Uppsala rekommenderas idag Lanzo istället för Losec. Men trots att Lanzo idag är den mest rekommenderade protonpumpshämmaren är Losec/Losec MUPS alltjämt den som säljer överlägset bäst, med en marknadsandel i dagsläget på omkring 80 procent räknat i utförsäljningspris och strax under 70 procent räknat i volym. Med tanke på att patentet för Losec snart går ut ligger den stora utmaningen för Astrazeneca i att få så många som möjligt av denna majoritet av förskrivare att ?konvertera? till Nexium.
Värt att notera är att den totala förskrivningen av protonpumpshämmare under 1990-talet ökat med över 1000 procent och att marknaden alltjämt är stadigt växande.


?I linje med förväntningarna?
Hur Nexium kommer att förändra konkurrensbilden på protonpumpshämmarmarknaden återstår att se. Läkemedelskommittéerna håller som bäst på att ta ställning till preparatet. Expertgruppen inom Stockholms läns landsting, Läksak, har dock redan markerat att Lanzo även i fortsättningen kommer att vara deras förstahandsval (se även Läkemedelsvärlden 9/00), och en rundringning till några av landets läkemedelskommittéer som Dagens Industri nyligen genomförde visade på en relativt skeptisk inställning.
Hittills har försäljningssiffrorna för Nexium i Sverige ? till skillnad från i Storbritannien där preparatet också lanserats ? inte imponerat. Preparatet såldes till apoteken för 340 000 kronor under de första försäljningsveckorna i augusti, för 1,3 miljoner i september och för omkring 2 miljoner kronor i oktober. Höga initiala lagernivåer på apoteken kan dock tänkas förklara de blygsamma siffrorna.
Astrazeneca uppger dock att det kommer att ta uppemot ett halvår att träffa alla landets läkemedelskommittéer.
? Den hittillsvarande försäljningsutvecklingen i Sverige ligger i linje med våra förväntningar, säger Steinar Höeg, vd för Astrazenecas marknadsbolag i Sverige.