Farmakologisk begreppsförvirring kring Nexium

Ett av huvudargumenten i marknadsföringen av Nexium är att esomeprazol utgör den mest potenta av omeprazols två enantiomerer, vilket gör att läkemedlets fulla potential utnyttjas. Överläkaren Ayman Al-Shurbaji vid avdelningen för klinisk farmakologi, Huddinge sjukhus, hävdar att detta är ett sakfel. ? Både R- och S-formen är farmakologiskt inaktiva men omvandlas i parietalcellernas sura miljö […]

22 jun 2002, kl 20:48
0

Ett av huvudargumenten i marknadsföringen av Nexium är att esomeprazol utgör den mest potenta av omeprazols två enantiomerer, vilket gör att läkemedlets fulla potential utnyttjas.
Överläkaren Ayman Al-Shurbaji vid avdelningen för klinisk farmakologi, Huddinge sjukhus, hävdar att detta är ett sakfel.
? Både R- och S-formen är farmakologiskt inaktiva men omvandlas i parietalcellernas sura miljö till en aktiv förening som utövar den farmakologiska effekten. Denna aktiva förening är identisk i Losec och Nexium. Det finns ingen farmakodynamisk skillnad mellan S-och R-formen. Både S- och R omeprazol metaboliseras främst via det polymorfa enzymet CYP2C19. S-formen har visserligen en lägre första passage-metabolism, vilket leder till en något högre biotillgänglighet, men skillnaden är liten och man har inte kunnat påvisa att hämningen av syrasekretionen är större med Nexium 20 mg än med Losec i samma dos.
Enar Carlsson, docent i farmakologi vid Astrazeneca, bemöter kritiken.
? Det är riktigt att både R- och S-isomererna av omeprazol i sig är inaktiva. Båda omvandlas i parietalcellens sura miljö till samma aktiva förening, sulfanomid, som blockerar protonpumpen. Försök in vitro med isolerade parietalceller har också givit identiska dosresponsförhållanden för omeprazol och dess två isomerer.
? Metabolismen är däremot stereoselektiv med lägre clearance för S-isomeren än för R-isomeren. Detta innebär att identiska orala doser till människa ger olika plasmakoncentration och effekt. S-isomeren är signifikant mer potent än både R-isomeren och omeprazol.
? Motsvarande mönster har erhållits vid jämförelse av både 20 och 40 mg av esomeprazol och omeprazol. Vad som händer mekanistiskt på cellulär nivå är intressant och viktigt. Ur läkemedelssynpunkt och ur ett kliniskt farmakologiskt perspektiv anser jag att oral dos – och därmed belastning på det biologiska systemet – och förhållandet till effekt är av minst lika stor betydelse.
? Esomeprazol och omeprazol är ekvipotenta på parietalcellsnivå, men esomeprazol
är signifikant mer potent än omeprazol efter orala doser till människa, säger Enar Carlsson.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng