Tillväxtfaktor ger diabetiker ögonskador

Vid allvarliga ögonförändringar hos diabetiker finns i ögat förhöjda värden av tillväxtfaktorn VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). Proteinkinas C orsakar att vätska i blodkärlen läcker och tränger ut och lagras i näthinnan och VEG F kan accelerera det förloppet.Med råtta som försöksdjur har man i Boston, USA, lyckats stoppa enzymet proteinknas C och då har […]

5 jul 2002, kl 01:35
0

Vid allvarliga ögonförändringar hos diabetiker finns i ögat förhöjda värden av tillväxtfaktorn VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). Proteinkinas C orsakar att vätska i blodkärlen läcker och tränger ut och lagras i näthinnan och VEG F kan accelerera det förloppet.
Med råtta som försöksdjur har man i Boston, USA, lyckats stoppa enzymet proteinknas C och då har inte längre VEGF en skadlig effekt Man försöker nu konstruera ett läkemedel som blockerar bildningen av proteinkinas C.