Tidig behandling av hiv-patienter kan minska smittspridning

Personer som infekterats med hiv och som snabbt får antiviral
behandling löper minskad risk att smitta sin partner. Det visar data
från en studie som utförts i nio länder.

13 maj 2011, kl 13:47
0

Om hivsmittade individer får behandling med antivirala läkemedel kort efter at de infekterats är risken att de ska smitta andra via sexuellt umgänge betydligt lägre än om de inte fått behandling. Det är slutsatserna i en studie av 1763 par från nio länder som amerikanska forskare har gjort.

Studiedeltagarna kom från Botswana, Brasilien, Indien, Kenya, Malawi, Sydafrika, Thailand, Zimbabwe och USA. De allra flesta av paren, 97 procent, var heterosexuella. Paren slumpades till en av två studiegrupper. I den ena fick den hivinfekterade partnern genast behandling med en kombination av tre antivirala läkemedel. I den andra inleddes behandling när nivåerna av CD4 var under 250 eller per kubikcentimeter, eller när de insjuknad i till exempel lunginflammation.

Forskarna undersökte sedan de infekterades partner och konstaterade 28 fall där viruset kunde härledas till partnern. Av dessa hörde 27 till gruppen som väntat med antiviralbehandling och bara ett bland de som fick snabb behandling. Fynden var så övertygande att studien avbröts i förtid, den skulle egentligen ha pågått till 2015.

Studien finansierades av amerikanske National institute of health.