Annons

Ta det lugnt med Pandemrix

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté vill att man tar det lugnt med att vaccinera barn och ungdomar med Pandemrix.

15 apr 2011, kl 15:17
0

I avvaktan på resultatet av den europeiska översynen rekommenderar CHMP att medlemsländerna gör en individuell riskbedömning när man överväger att använda Pandemrix till barn och ungdomar.
Rekommendationen är den slutsats kommittén dragit av de data som framkommit i de preliminära resultaten från de svenska, finska och franska studierna om ett samband mellan Pandemrix och narkolepsi.

Den europeiska produktinformationen
för Pandemrix utökas med ny information samt en rekommendation att inför en eventuell vaccination av barn och ungdomar med Pandemrix noggrant överväga nyttan och riskerna.
Beslutet ska ses som en kompromiss mellan två skilda synsätt, skriver Läkemedelsverket i sin information. Läkemedelsverket och flera andra länders läkemedelsmyndigheter förespråkade ett beslut där man tydligt avråder från vaccination av barn och ungdomar, medan andra medlemsländer ansåg att CHMP i nuläget inte bör göra någonting i avvaktan på ytterligare data.

Resultatet av de pågående epidemiologiska studierna väntas vara klar i juli.