Sydasiater underrepresenterade i kliniska studier

Personer från Indien, Pakistan och Bangladesh är underrepresenterade i kliniska studier. Detta är oetiskt och medför att resultaten inte blir representativa menar forskare i British Medical Journal.

10 jun 2003, kl 14:58
0

Annons

Forskare vid universitetet i Leeds har undersökt andelen sydasiater i sex kliniska prövningar utförda vid Northern and Yorkshire Clinical Trials and Research Unit. Flera av prövningarna var nationella multicenterstudier med ett stort antal deltagare. Resultaten visar att mellan noll och 1,7 procent av deltagarna motsvaras av sydasiater vilket inte är representativt enligt befolkningsstatistik.

Detta får såväl etiska som vetenskapliga konsekvenser menar forskarna. Resultaten från de kliniska studierna blir inte representativa eftersom genetik och levnadssätt skiljer sig åt mellan befolkningsgrupper. Både sjukdomsexponering och svar på läkemedelsbehandling kan därför vara olika.

Anledningarna till att färre sydasiater deltar i studier kan enligt forskarna vara felaktiga rekryteringsmetoder eller ekonomiska aspekter till exempel då det krävs översättningar.