Annons

Svenskt malariavaccin på väg

Var trettionde sekund dör ett barn i Afrika av malaria. I över tjugo år har forskare i olika delar av världen försökt skapa ett vaccin mot sjukdomen. I vår planeras en fas I studie av ett svenskt malariavaccin.

20 maj 2005, kl 18:40
0

Målet med det nya vaccinet är att skydda barn mot svår malaria, enligt professor Mats Wahlgren, som leder forskargruppen på Smittskyddsinstitutet.
Det nya vaccinet har testats med god effekt på olika djurslag, och nu förbereds de för de första studierna på människa.
? Första steget blir att testa om vaccinet ger det immunsvar hos människor vi har tänkt oss. Sedan blir nästa steg att testa det i Afrika.
Idag ligger fokus inom malariavården i Afrika på kombinationsbehandling med olika läkemedel för att motverka resistensbildning, och att före-
bygga sjukdomen till exempel med impregnerade myggnät. Både läkemedel och myggnät är en bristvara på många av de platser där svår malaria hör till vardagen. Men det är viktigt att fortsätta kampen för att få fram ett vaccin, tycker Mats Wahlgren.
? Vacciner skapar ju ett minne som gör att man skyddas mot sjukdomen. De här barnen får nya akuta infektioner hela tiden. Barn i Afrika söder om Sahara utsätts för ny smitta ungefär en gång i veckan.


Klistriga erytrocyter
Mats Wahlgrens forskargrupp har sedan många år undersökt de parasiter som är förknippade med svår malaria hos barn i Afrika.
Det finns fyra olika typer av malariaparasiter, men det är bara parasiten Plasmodium falciparum som orsakar dödlig sjukdom. Det beror på att den parasiten ger upphov till ett särskilt protein, PfEMP1, som uttrycks på ytan av erytrocyterna där det fungerar ungefär som en klisterremsa. Den klistriga utsidan gör att infekterade erytrocyter fastnar i blodkärlen och inte längre cirkulerar fritt. I svåra fall orsakar sammanklistrade klumpar av erytrocyter stopp i blodkärlen vilket kan leda till hjärnskador, andningsproblem, att personen faller i koma och i värsta fall till döden. Det är också en anledning till att många barn som överlever riskerar bestående hjärnskador.


GSK längst fram
Det finns för närvarande ungefär femtio forskargrupper i världen som arbetar med att ta fram vaccin mot malaria. Ett tjugotal vaccinkandidater befinner sig i fas I till II.
Sedan 1999 finns också ett internationellt samarbetsprojekt, ?Malaria vaccine initiative,? med syfte att utveckla ett malariavaccin. Projektet stöds av Bill och Melinda Gates stiftelse, läkemedels- och bioteknikföretag och akademiska institutioner.
Längst fram ligger just nu GSK med en vaccinkandidat som prövats i en fas II-studie på barn i Moçambique. Men vaccinkandidaten var långt ifrån perfekt. Risken för att utveckla malaria minskade med 30 procent jämfört med kontrollgruppen, och hindrade sjukdomen från att bli livshotande i 58 procent av fallen.
Trots det begränsade skyddet sågs studien som ett stort steg framåt på vägen mot ett fungerande vaccin. Nu pågår fas III-studier.
Det finns olika angreppspunkter för ett potentiellt vaccin. Mats Wahlgrens grupp siktar in sig på det de anser vara det centrala i svår malaria, nämligen ?klistret? PfEMP1. Via ett virus som är särskilt bra på att skapa ett immunförsvar i kroppen transporteras en bit av PfEMP1-molekylen in i kroppen.
? Det svåra är att parasiten precis som hiv-viruset ändrar sig hela tiden och varierar sina antigener så att den inte ska kännas igen av immunförsvaret. Även det här klistret finns i ett antal former, och prototypvaccinet skyddar mot ungefär hälften av alla varianter.


Kombinerat vaccin
I drygt tjugo års tid har malariaforskare sagt att det ska komma ett vaccin om 15-20 år, men Mats Wahlgren är ändå övertygad om att oddsen för att lyckas med ett vaccin är bättre nu.
? Ja, intensiva försök att ta fram ett vaccin har pågått de senaste 20-30 åren. Ända sedan man kunde odla parasiten i laboratorium 1976. Men vi vet så mycket mer nu. I mitten av 1990-talet karakteriserades klistret, och vi vet också mer om sjukdomen, har förstått mer om nyckelmolekylerna.
Men ett färdigt vaccin som kan användas i Afrika ligger fortfarande långt fram i tiden, först om ungefär 15-20 år, tror Mats Wahlgren. Han tror också att det sannolikt kommer att vara ett kombinationsvaccin där olika angreppssätt för att ge ett brett immunsvar fogas samman, eftersom de enskilda vaccin som testas idag vart och ett ger för dåligt skydd.
Det är inte helt otroligt att några pusselbitar i det framtida vaccinet kommer från den svenska forskargruppen.