Svenskt bedömaröverskott kontrast till internationell samordning

På läkemedelsområdet samarbetar Europa allt mer med USA på den centrala myndighetsnivån. Hemma i Sverige bedömer 34 instanser ? lågt räknat ? samma läkemedel.

29 sep 2002, kl 00:00
0

Under fredagen kretsade föredragningarna vid IHE Forum kring ofta debatterade problemområden som hur läkemedelsförskrivningen kan påverkas och följas upp samt hur användningen kan förbättras. Anders Anell, vd för IHE, ifrågasatte vårt nationella system med cirka 30 läkemedelskommittéer och fyra myndigheter för bedömning av ett internationellt flöde av nya läkemedel.
Thomas Lönngrens avslöjande att ökad samordning förbereds på högsta internationella nivå – ett omfattande samarbetsavtal mellan EMEA och FDA ska underteckas inom kort – blev en intressant kontrast till det ”bedömaröverskott” på hemmaplan som Anders Anell beskrev.

Landstingen i riskzonen?

Anders Blanck, departementsråd på Socialdepartementet, gav i den slutliga debatten uttryck för att stora förändringar kan vara på väg inom den svenska hälso- och sjukvårdens organisation.
– Oberoende av valutgången kommer man behöva ta ett stort och samlat grepp om ansvarsfördelningen inom hälso- och sjukvården. Idag finns många inbyggda suboptimeringar där de tre nivåerna stat, landsting och kommuner alla i första hand tittar på sin egen pengapåse. Är det verkligen rationellt att ha tre nivåer?
Socialdemokraterna har tidigare deklarerat att man vill se en parlamentarisk översyn av sjukvårdens ansvarsfördelning.
Nils Bergeå