Svensk i Europeiska Forskningsrådets topp

Professor Carl-Henrik Heldin har blivit ny vice ordförande för det Europeiska forskningsrådet.

13 apr 2011, kl 12:15
0

Carl-Henrik Heldin var tillsammans med den andre nye vice ordföranden, professor Pavel Exner med och grundade det Europeiska forskningsrådet 2007. Carl-Henrik Heldin är direktör för Ludwiginstitutet för cancerforskning i Uppsala och professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet.
Europeiska forskningsrådet, ERC, består av ett oberoende vetenskapligt råd och ett verkställande organ. Rådet består av 22 medlemmar.