Annons

Svensk gpp ska ge gemensam grund

Apotekarsocieteten och Sveriges apoteksförening har tillsammans tagit fram en svensk GPP (Good Pharmacy Practice), eftersom det fanns ett behov av en gemensam grund efter omregleringen. Den innehåller bland annat riktlinjer för hantering av läkemedel, rådgivning och kompetens.– Min förhoppning är att apoteksaktörerna ser till att använda dokumentet. Eftersom det är uppdelat i olika delar bör […]

3 nov 2011, kl 12:41
0

Annons

Apotekarsocieteten och Sveriges apoteksförening har tillsammans tagit fram en svensk GPP (Good Pharmacy Practice), eftersom det fanns ett behov av en gemensam grund efter omregleringen. Den innehåller bland annat riktlinjer för hantering av läkemedel, rådgivning och kompetens.
– Min förhoppning är att apoteksaktörerna ser till att använda dokumentet. Eftersom det är uppdelat i olika delar bör alla apoteksanställda kunna se sin del, säger Andreas Furängen, vd för Apotekarsocieteten.

Tanken är att Läkemedelsverket framöver ska följa upp om det finns kännedom om GPP:n och om den används i praktiken, men man är medveten om den ansträngda ekonomiska situationen på flera apotek.
– Nu känns det extra angeläget att få en hög och jämn kvalitet på apoteken, oavsett ägare. Förhoppningen är att man ser detta som ett sätt att för bättre kundservice och rådgivning, vilket i förlängningen ger konkurrensfördelar, säger docent Tommy Westerlund, forskare vid Läkemedelsverket, som varit med i arbetsgruppen som tagit fram GPP:n.
GPP:n i sin helhet http://www.swepharm.se/upload/GPP.pdf.