Svårt att hitta stjärnorna i tjock Astrabok

Sven Sundling
Per aspera ad astra
Ekerlids förlag

22 mar 2004, kl 14:45
0

Annons

Visste du att Vin & Sprit under en tidig period ägde Astra? Eller att företaget under en period producerade Swix skidvalla? Eller att Astra 1969 köpte ett gammalt valfångsfartyg för framställning av fiskprotein?

Sven Sundlings bok Per aspera ad astra (Genom svårigheter mot stjärnorna) är inte någon hyllningsbok till Astra. Enligt instruktionerna från dåvarande vd:n Håkan Mogren skulle boken bli en problemorienterad och vardagsnära beskrivning av händelser och beslut som varit avgörande för företagets utveckling. Det har Sundling lyckats med.

Boken är fullödig med sina detaljrika 329 sidor, inklusive faktabilagor och personregister, där ett rikt bildmaterial höjer intrycket. Bokens stora brist är frånvaron av ett ordentligt sakregister. Till viss del kompenseras det genom en bra innehållsförteckning i bokens början, men om jag vill läsa om till exempel Hässle är jag tvingad att själv leta igenom boken. Och det blir verkligen ett letande eftersom intressant information finns utspridd på flera olika ställen.

Mycket om Losec

Stora delar av boken ägnas de viktigaste milstolparna. Följaktligen får utvecklingen av den första storsäljaren Xylocain mycket utrymme, men framför allt Losec, som med tiden blev världens mest sålda läkemedel. Ingående skildras de initiala cancerlarmen samt kampen mellan Astra och Glaxo i magsårskriget mellan preparaten Losec och Zantac. Även misslyckanden tas upp, till exempel Astras stora intåg på den amerikanska marknaden genom det samägda bolaget med amerikanska jätten Merck. Efter bara fyra år separerade parterna i en för Astra kostsam uppgörelse.

Läsaren lotsas kronologiskt från företagets bildande 1913 via sammanslagningar, uppköp och avyttringar, fram till fusionen med Zeneca i april 1999. Materialet är omfattande och blir allt mer initierat ju närmare den senaste fusionen läsaren kommer. Språket är lätt och ledigt, utan någon speciell jargong, och förutsätter egentligen inte några förkunskaper.