Annons

Substans P-blockerare minskar illamående och kräkning

Substans P är involverad i bland annat smärtledning, depression och illamående. Nu kommer ett läkemedel som hämmar effekterna av neurotransmittorn på kräksignaler. Aprepitant har nyligen godkänts av FDA för behandling av illamående och kräkning hos patienter som fått kemoterapi mot cancer.

16 jun 2003, kl 13:00
0

Annons

Akut cytostatikautlöst illamående sätter igång mellan en och fyra timmar efter en cellgiftskur och varar upp till ett dygn. Någon dag efter cytostatikabehandlingen kan också ett fördröjt cytostatikainducerat illamående drabba patienten vilket kan vara i flera dagar.
Serotoninreceptorblockerare, till exempel ondansetron, används ofta för behandling av det akuta illamåendet. Det fördröjda illamåendet har det däremot varit svårt att råda bot på. Aprepitant är det första FDA-godkända läkemedlet som har en effekt på denna sorts illamående.
? Här finns ett stort kliniskt problem att lösa. Det fördröjda illamåendet är mycket besvärande för många patienter. Sedan får vi se hur bra aprepitant är på detta, det är för tidigt att säga. Men läkemedlet är mycket spännande, säger Curt Peterson, professor i klinisk farmakologi vid Linköpings universitet.
Strålning och kemoterapi medför frisättning av serotonin och substans P i mage och tarmar. Därifrån skickas via vagusnerven signaler vidare till kräkcentrum för omkoppling. Serotoninantagonisterna verkar framför allt i magtarmkanalen men tros också ha vissa centrala effekter. Aprepitant blockerar neurokininreceptorer av typ ett, NK1, i hjärnstammen. Om signalerna till det fördröjda illamåendet kommer från magen anser dock Curt Peterson vara oklart.

Tidpunkten oklar
Enligt Merck Sharp & Dohme som står bakom läkemedlet ska aprepitantbehandlingen fördelas på tre dagar. Den ska också kombineras med andra behandlingar mot illamående. Rekommendationen säger att den första kapseln på 125 mg ska sväljas en timme innan kemoterapi sätts in. Därefter ska doser på 80 mg ges de följande två dagarna. Men Curt Peterson menar att det fortfarande finns en del oklarheter kvar kring den tidpunkt när det är bäst att administrera aprepitant.
? Det pågår en diskussion om när man ska börja använda detta läkemedel, om den första dosen ska ges dagen efter behandlingen eller om det är bättre att vänta.
Cisplatin är kanske det cytostatika som förorsakar värst besvär med illamående. Bröst-, huvud-, hals- och testikelcancer är exempel på cancertyper där cisplatinbehandling ofta används. Enligt Curt Peterson bör alla som får cisplatinbehandling också få aprepitant i framtiden.
? Men det beror ju också på vad det kommer att kosta. När serotoninantagonisterna kom var det lätt att räkna hem vinsten. Även om dessa var dyra kunde man spara mycket eftersom patienterna kunde behandlas polykliniskt när de tog dessa läkemedel. Men för aprepitant blir det inte lika lätt att räkna hem vinsterna.