Annons

Störtdykningar för Viagra och Xenical

Försäljningen av Viagra och Xenical minskade drastiskt när subventioneringen togs bort.

21 aug 2001, kl 15:25
0

Maj månads läkemedelsförsäljningssiffror för antiobesitasmedel och medel mot erektionsstörningar blev mycket låga och illustrativa för den statliga läkemedels-
subventionens betydelse för läkemedelsförsäljningen.

Maj var den första hela månad där dessa medel inte ingick i läkemedelsförmånen. Försäljningen mätt som apotekens inköpspris (AIP) minskade med 70 procent (medel mot fetma) respektive 90 procent (impotensmedel).

Mätt som definierade dygnsdoser var minskningarna 88 respektive 86 procent. Läkemedelsförsäljningen till apoteken ökade trots detta från 1,81 miljarder kronor i april till 1,92 miljarder kronor i maj. Nivån är dock i stort sett densamma som den i maj 2000.