Annons

Största nyheten på femtio år kan komma från Mölndal

Efter drygt femtio år med
warfarin som ensam herre på
täppan finns äntligen ett nytt
peroralt antikoagulantia i sen
klinisk utveckling.

26 aug 2001, kl 00:00
0

Den koagulationshämmande dikumarolanalogen warfarin (Waran) introducerades i Sverige för drygt femtio år sedan. Med sin digra interaktionslista, som innehåller såväl läkemedel som livsmedel,är preparatet en udda fågel i läkemedelsarsenalen år 2001.

Warfarin har en mycket hög grad av plasmaproteinbindning och en rad andra läkemedel tenderar att tränga ut warfarinmolekyler från proteinerna. Detta leder i sin tur i många fall till en oönskad förhöjd effekt. Andra läkemedel timulerar i tället syntesen av dikumarolmetaboliserande leverenzym, vilket minskar warfarinets effekt. Behovet av individuell dosanpassning och rutinmässig övervakning av behandlingen med warfarin på grund av det snäva terapeutiska fönstret, utgör också en belastning både på patientens livskvalitet och på sjukvården.

Trombinhämning
Bortsett från två andra kumarinderivat som kan fås genom licensförskrivning är warfarin ensam herre på täppan i kategorin perorala antikoagulantia och på en rad indikationsområden. Inom ett par år kommer dock, om allt går enligt planerna, konkurrens i form av Astrazenecas nya direkta trombinhämmare ximelegatran (Exanta). Preparatet som tagits fram vid Astrazeneca i Mölndal blir sannolikt det första på marknaden med en direkt hämmande effekt på trombin, ett centralt enzym i det sista steget vid blodets koagulering. Vid sidan av den nya "superstatinen" Crestor är Exanta ett av Astrazenecas största framtidshopp i pipeline för närvarande.

Preparatet har en bred indikationsfront och över 15 000 patienter i 30 länder deltar i kliniska prövningar. Exanta utvärderas bland annat som behandling av djup ventrombos samt efter hjärtinfarkt. Preparatet testas också i fas III på flera förebyggande indikationer; till exempel profylax mot djup ventrombos och lungemboli efter höftleds- eller knäledsbyte. Den tilltänkta huvudindikationen är dock profylax mot stroke hos patienter med förmaksflimmer. Här kommer data från fas II-studier att presenteras vid European Society of Cardiology- kongressen i Stockholm i september.

I de pågående kliniska studierna av Exanta används en standardiserad dos och ingen monitorering av koaguleringen görs – stora potentiella fördelar jämfört med warfarin. Dessutom har de hittills genomförda interaktionsstudierna inte visat på några interaktioner med födoämnen eller andra läkemedel.

–En kvalificerad gissning är att Exanta finns på marknaden under 2003, säger Annica Siewert-Delle, medicinsk rådgivare på Astrazeneca.