Annons

Storsäljaren Zocord fungerar sämre vid samtidig användning av johannesört

Samtidig användning av johannesört och simvastatin innebär att den lipidsänkande effekten försämras. Det menar japanska forskare.

13 mar 2002, kl 20:24
0

Annons

Nu har ytterligare en studie om interaktion mellan johannesört och annan läkemedelsbehandling publicerats.
Den här gången gäller det interaktion mellan simvastatin (Zocord), som i fjol var det mest försålda läkemedlet, och johannesört.

? Det är högst rimligt att johannesört minskar halten av simvastatin i plasma, kommenterar Per Claesson på Läkemedelsverket studien.

Johannesört minskar effekten hos många läkemedel eftersom det inducerar läkemedelsnedbrytande enzym..

? Vi tror att de flesta läkemedel som metaboliseras via levern interagerar med johannesört, säger Per Claesson.


Bekräftande studie


Även om den här studien inte är sensationell, risken för interaktioner är välkänd, har den betydelse just eftersom Zocord är ett stort läkemedel.

? Studien bekräftar det vi säger i vår rekommendation; att johannesört inte bör tas tillsammans med andra läkemedel. Så en sådan här gång ska man kanske bestämma sig för om det är depressionen eller blodfetterna man i första hand ska behandla, säger Per Claesson.

Studien är en cross-over-studie. Åtta friska försökspersoner ingick i studien. Efter behandling med johannesört sågs en halvering av metaboliten simvastatinhydroxylsyra i plasma.