Annons

Större viktminskning med kombinationspiller

Patienter som fick kombinationsläkemedlet Qsymia gick ner mer i vikt än med placebo, men också jämfört med de aktiva substanserna var för sig.

30 okt 2013, kl 11:46
1

Annons

Foto: iStockphoto

Nästan 40 procent av de patienter som behandlades med Qsymia gick ner mer än 10 procent av sin kroppsvikt. Det visar en studie publicerad i tidskriften Obesity. I studien jämfördes viktminskningsläkemedlet Qsymia, som innehåller en kombination av substanserna topiramat och fentermin, med placebo eller de aktiva substanserna var för sig. 

Efter en behandlingstid på 28 veckor hade 38,8 procent av de patienter som fick en lägre dos av Qsymia och 42 procent av de som fick en högre dos gått ned mer än 10 procent av sin kroppsvikt. Det kan jämföras med 6,8 procent av de som behandlades med placebo. Av de patienter som fick en låg dos fentermin var siffran 12,5 procent jämfört med 20,8 bland dem som fick en hög dos. En lägre dos topiramat gav en tioprocentig viktminskning hos 18,6 procent av patienterna och 23,8 hos dem som fick en högre dos. 

Doserna av fentermin var 7,5 mg eller 15 mg. Patienterna fick antingen 46 mg eller 92 mg topiramat. Behandlingen med Qsymia var 7,5/46 mg eller 15/92 mg.

Studien innefattade 756 personer med ett BMI mellan 30-45. Även efter sju månader var viktminskningen signifikant högre med Qsymia jämfört med placebo, skriver Medpage Today. Förutom behandling med antingen kombinationsterapi, monoterapi eller placebo fick patienterna livsstilsrådgivning om hur det dagliga kaloriintaget skulle minskas med 500 kalorier, en uppmaning att föra matdagbok samt att bli mer fysiskt aktiva. 

De patienter som behandlades med den högre dosen av kombinationsläkemedlet upplevde fler biverkningar än de som behandlades med en lägre dos eller med monoterapi. De vanligaste biverkningarna var stickande känsla i huden, muntorrhet, huvudvärk och förstoppning. En patient fick hjärtarytmi. Inga nya biverkningar rapporterades.

Studien är finansierad av Vivus, som marknadsför Qsymia.

Qsymia godkändes för behandling av kraftigt överviktiga eller feta personer i USA i juli 2012. Det är inte godkänt i Europa, då CHMP var oroliga för biverkningsprofilen som bland annat kan ge fosterskador. Qsymia heter Qsivia i Europa. 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. EMA godkände ej – så som det står i artikeln – kombinationspreparatet fentermin + topiramat. Detta skedde i oktober 2012, se dokumentation http://korta.nu/qsiva

  Huvudorsakerna till att det ej godkändes av EMA var:
  1. Risk för hjärtkärlsjukdom (känd biverkan fentermin)
  2. Psykiatriska biverkningar i form av depression, ångestsyndrom, kognitiva störningar
  3. Risk för fosterskador fr a för topiramat

  A08AA01 fentermin är nära besläktat med psykostimulantia som adhd-medel. Har en lång historia med biverkningsproblematik och oro för toleransutveckling och missbruk.

  Den sökta indikationen var BMI>30 samt högt blodtryck, typ-2 diabetes eller höga blodfetter.