Annons

Staten oväntat stark på apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden har lett till att staten kontrollerar
två apotekskedjor och fortfarande har ett informationsövertag. Det visar
en granskning från Riksrevisionen.

2 maj 2012, kl 13:34
0

Annons

Riksrevisionen har granskat försäljningen av apotekskluster och regeringens redovisning av försäljningarna. Och kommer med en del kritik.

Bland annat anser Riksrevisionen att regeringens rapportering till riksdagen om hur försäljningarna genomförts varit knapphändig och otydlig. Till exempel har regeringen inte på ett tydligt sätt redovisat till riksdagen att staten numera kontrollerar två apotekskedjor (Apoteket AB och Apoteksgruppen).

Rapporten påpekar också att staten har ett informationsövertag på apoteksmarknaden. Apoteksgruppens ledning har bättre kunskap om de nya konkurrenterna jämfört med andra aktörer.

Det fanns också brister i regeringens styrning av Apoteket AB under försäljningsprocessen och en osäkerhet på marknaden om ansvariga myndigheter skulle hinna precisera regler och villkor för försäljningen i tid. Det påverkade marknadens intresse för försäljningen negativt.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat att statens andel av marknaden kartläggs, att Apoteksgruppens informationsövertag utreds och att regeringen ska utreda hur Apoteksgruppen ska utvecklas och förutsättningarna för att staten ska kunna sälja sin andel i apoteken.

– Staten har skaffat sig en särställning på apoteksmarknaden. Det skapar särskilda risker som bör uppmärksammas, säger riksrevisor Claes Norgren, i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen har inte granskat omregleringens resultat eller om målen har uppfyllts.