Prövar stamceller från navelsträngar mot covid-19
Foto: Istock

Prövar stamceller från navelsträngar mot covid-19

En liten studie visar lovande resultat i form av högre överlevnad bland de som fått stamcellsbehandlingen.

19 jan 2021, kl 13:51
0

Annons

En liten studie visar att personer med covid-19 som fick infusioner med stamceller från navelsträngar hade en högre överlevnad än personer som fick placebo. Enligt studien, som har publicerats i Stem cells translational medicine, var också återhämtningstiden kortare för de personer som hade fått stamcellsbehandlingen.

Hälften fick stamceller från navelsträngar

Mesenkymala stamceller är multipotenta celler som kan differentiera sig till flera olika celltyper, till exempel ben, brosk och fett. De är också kända för sin förmåga att dämpa överaktiva immunsystem och inflammatoriska processer och kan bland annat främja läkning av vävnader.

På grund av denna förmåga prövas transplantation av mesenkymala stamceller som behandling mot olika inflammatoriska sjukdomar. Under det senaste året har de prövats mot svår covid-19 i flera små kliniska studier. Forskningen är ännu på ett tidigt stadium, men resultaten anses lovande.

Dessa stamceller kan samlas in från flera olika vävnader. I den aktuella fas I/II-studien användes mesenkymala stamceller från navelsträngar som donerats vid kejsarsnitt. En enda sådan navelsträng kan ge tillräckligt med celler för omkring 10 000 doser av den studerade covid-19-behandlingen.

I den randomiserade placebokontrollerade studien ingick 24 personer som vårdades på sjukhus för covid-19 och utvecklade akut andningssvikt. Denna komplikation är farlig och ofta dödlig. Hälften av patienterna fick två infusioner av mesenkymala stamceller med 72 timmars mellanrum. Den andra hälften fick placebo.

– Det var en dubbelblind studie. Varken läkare eller patienter visste vem som fick behandlingen och vem som fick placebo, säger Camilo Ricordi, forskaren som har lett studien, i ett pressmeddelande.

Högre överlevnad

Det primära syftet med studien var att se om behandlingen var säker, vilket den visade sig vara. Som sekundära utfallsmått hade forskarna överlevnad och återhämtningstid.

28 dagar efter sista infusionen hade 91 procent i stamcellsgruppen och 42 procent i placebogruppen överlevt, enligt studien. Även tiden till tillfrisknande var signifikant förbättrad hos dem som fick stamceller.

– Våra resultat bekräftar den kraftfulla antiinflammatoriska, immunmodulerande effekten av stamceller från navelsträngar. Dessa celler har tydligt hämmat “cytokinstormen”, ett kännetecken för allvarlig covid-19, säger Giacomo Lanzoni, Ph.D, huvudförfattare till studien.

Forskarna anser att resultaten i studien är ett starkt underlag för att göra en större studie för att uppskatta och fastställa effekten.