Annons
Staffan Görander letar efter ett vaccin

Staffan Görander letar efter ett vaccin

Efter att ha arbetat med att förbättra diagnostiken av herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, böt läkaren och forskaren inom klinisk virologi, Staffan Görander fokus. Han insåg att ett protein som används för att diagnostisera just HSV-2 skulle kunna användas som vaccin. Proteinet som kallas för glykoprotein G-2, utgör en del av det hölje som omsluter […]

2 jun 2010, kl 18:24
0

Annons

Efter att ha arbetat med att förbättra diagnostiken av herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, böt läkaren och forskaren inom klinisk virologi, Staffan Görander fokus. Han insåg att ett protein som används för att diagnostisera just HSV-2 skulle kunna användas som vaccin. Proteinet som kallas för glykoprotein G-2, utgör en del av det hölje som omsluter HSV-2.

Tillsammans med kollegor vid Sahlgrenska akademin har han i djurförsök visat att vaccination med gG-2 skyddar mot HSV-2 infektioner.
– Vaccinet gavs till möss tillsammans med ett adjuvans, CPG. Först genom en subkutan injektion följt av två doser via näsan. Därefter infekterades mössen vaginalt med HSV-2, säger han.

Möss som inte fått vaccin är mycket känsliga för HSV-2 infektion. Viruset infekterar slemhinnorna vaginalt och tar sig sedan vidare till nervknutor invid ryggmärgen. Det går sedan upp till hjärnan och mössen dör.
– Bland mössen som fick vaccinet var drygt 70 procent skyddade. Vaccinationen gav upphov till ett kraftigt så kallat T1-medierat immunsvar och blockerade HSV-2 på dess väg in till nervcellerna. Vi såg också att viruset försvann även lokalt i vaginan.

Hos människor leder infektion med HSV-2 till en livslång infektion. Viruset infekterar slemhinnan genitalt och tar sig in i nervknutor vid ryggmärgen där de ligger vilande. Hos vissa individer aktiveras det vilket ger smärtsamma genitala blåsor. I västvärlden bär 20 till 30 procent av befolkningen på könsherpesvirus och man räknar med att omkring 500 miljoner människor är infekterade världen över. Även om könsherpes inte är dödligt för människor kan det ge upphov till mycket obehag.

En annan viktig orsak till varför ett vaccin är eftersträvansvärt är att infektion med könsherpes trefaldigar risken att infekteras med HIV.
Staffan Görander och hans kollegor hoppas nu kunna gå vidare och skala upp vaccinproduktionen för att så småningom kunna testa det på människa.
– Det är en bit kvar dit såklart men vi samarbetar bland annat med Göteborg International Bioscience Business School, en entreprenörsskola som hjälper oss att se över möjligheterna att kommersialisera vaccinet.