Annons

Sökmotor kan hjälpa till att ställa rätt diagnos

Har du en sjuk patient framför dig med symptom du inte kan diagnostisera? Ta då hjälp av sökmotorn Google. Enligt en ny australisk studie i BMJ kan Google hitta rätt diagnos i 58 procent av fallen.

10 nov 2006, kl 11:26
0

Dagens läkare bär med sig cirka två miljoner faktauppgifter för att diagnostisera rätt sjukdom. Men inte ens det räcker ibland. Dagens patienter är ofta ordentligt pålästa och använder internet och Google i stor utsträckning ? så varför ska inte läkarna det? Därför testades hur bra Google egentligen är att hitta rätt sjukdom. Resultaten redovisas i morgondagens utgåva av BMJ.

Läkare vid Princess Alexandra-sjukhuset i Brisbane identifierade 26 svåra diagnoser publicerade i New England Journal of Medicine under 2005. Diagnoserna inkluderade Cushings syndrom och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

För varje sjukdom valdes tre till fem sökbegrepp ut som testades i Google. Den som sökte visste inte vilken diagnos det handlade om. De tre diagnoser som rankades högst av Google sparades och jämfördes med de verkliga diagnoserna och det visade sig att Google hittade rätt i 58 procent av fallen (15 av 26).

Studiens författare menar att Google kan vara ett bra hjälpmedel vid sjukdomar med unika symptom och tecken som kan användas som sökbegrepp.