Snabba beslut krävs för ett bra utbyte

Att sätta apotekens handelsmarginal var ett av de stora uppdrag
som TLV fick i och med omregleringen. Men än återstår mycket arbete för
Magnus Thyberg, projektchef för apotek på myndigheten.

17 jun 2009, kl 14:25
0

Annons

TLV fick flera tunga uppdrag i samband med regeringens proposition om  apoteksmarknaden. Var ligger fokus just nu?
– Vi arbetar för fullt med att få klart föreskrifterna på de tre stora områden som TLV har hand om. Det handlar om föreskrifter om apotekens handelsmarginal, om avgifter till Servicebolaget och om systemet för det generiska utbytet. Våra förslag till föreskrifter har varit ute på remiss och vi gör nu en sammanställning av de svar som kommit in.

När kommer föreskrifterna att träda i kraft?
– I mitten på juli beräknar vi att de kan börja gälla.

Vad är dina uppgifter som projektansvarig för apoteksfrågor?
– I huvudsak är jag ansvarig för det arbete TLV har att göra i samband med apoteksmarknadens nya spelregler. Jag är dessutom huvudprojektledare för det anda uppdrag vi fick i samband mer propositionen som till exempel att se över prissättningssystemet.

Har ni tagit fram strategier för hur tillsynen av apotekens prissättning ska gå till?
– Vi har faktiskt just idag startat ett arbete för att ta fram en tillsynsprocess utifrån de nya föreskrifterna. Vi jobbar också med att utveckla systemverktyg för att stötta tillsynen. Vi har insett att vi kommer att behöva samla in en väldig massa data om vad som händer på apoteken, framförallt om det genriska utbytet. Den stora datamängden kommer först att behöva analyseras automatiskt för att vi sedan ska kunna fatta snabba beslut.

Vilka blir de stora utmaningarna i tillsynsarbetet?
– Det är nog utbytessystemet som är det mest akuta och som ska fungera snabbt. Uppföljningen av marginalen och lönsamheten är också stora men det är inte lämpligt att göra på en gryende marknad och kommer i ett senare skede. Vad gäller generikautbytet krävs det att vi är mycket snabba. Vi jobbar på vilka metoder vi ska ha när vi märker att apoteken inte sköte sig eller när varor inte kan levereras till apoteken.

Många väntar på besked om vad avgifterna till Servicebolaget ska bli. När blir de klara?
– Ingenting är bestämt än, det blir runt den 1 juli.

Det har annonserats om omorganiseringar på TLV, hur går det?
– Vi håller på att omorganiseras just nu och det är ett arbete som kommer att ta sin tid. Det är fortfarande så att det är lite oklart hur apoteksfrågan kommer att behandlas hos TLV på sikt.
Det gör att vi inte vet om det kommer att finnas en apoteksavdelning eller om de frågorna går in under andra ansvarsområden.

Hur går det med arbetet att mäta tillgängligheten och servicen på den omreglerade marknaden?
-Vi har inte startat upp något inom de områdena än och som jag ser det är det oklart vad som ligger i vårt uppdrag och vad som blir vårt jobb. Det är något får vi ta längre gram.

Tror du att prismodellen kommer att fungera?
– På kor t sikt så kommer den att målen vi satt upp. I vårt regeringsuppdrag ligger ju att föreslå förbättringar på systemen och jag tror att vi kommer att hitta förbättringar. Vi har nog inte hittat den optimala modellen men, med de verktyg och de mål vi har så är vi nöjda.

Läs tidigare intervjuer med profiler inom apoteksomregleringen:
090429 Apotekets HR-chef Monica Höglind
090506 Omstruktureringsbolagets vd Eva-Britt Gustafsson
090513 Läkemedelsverket inspektionsenhet, Erica Hagblom
090520 Farmacevtföretagarna, Lennart Axelsson
090527 Servicebolagets vd, Ylva Hambraeus Björling
090603 Apotekets omregleringsorganisation, Stefan Gustafsson
090610 Apotekets internationella chef,
Thony Björk
090617 Statssekreterare på finansdepartementet, Dan Ericsson