Skriftlig information måste överensstämma med muntlig

Anmäld: AstrazenecaAnmälare: Wyeth LederleÄrende: Marknadsföring NexiumÄrendenr: IGM W477/02Utfall: Fälld

17 mar 2003, kl 16:40
0

Annons

Wyeth Lederle (WL) anmäler Astrazeneca (AZ) för marknadsföring av Nexium, inklusive erbjudan om besparingsgaranti (se LMV 1-2/03), till Läkemedelskommittén i Kalmar. Anmälan gäller en muntlig föredragning samt efterlämnat material.
WL undrar om det är förenligt med god branschsed att erbjuda ett landsting ekonomisk ersättning för att använda ett visst preparat. Ersättningen utfaller visserligen endast om landstinget inte uppnår en viss besparing, genom en ökad användning av Nexium, men det kan inte åligga ett läkemedelsföretag att garantera ett ekonomiskt utfall för landstingets läkemedelsanvändning.
Vidare menar WL att AZ, i det efterlämnade materialet, använder sig av antal tabletter som jämförelsemått. Det säger inget om verklig förbrukning då högre doser kan förskrivas. Detta blir vilseledande enligt tidigare IGM-ärenden, W365 och W370.
Under rubriken ?Effektivare läkning och snabbare symtomfrihet vid refluxesofagit? menar WL att AZ gör en generell argumentering utan specifikation av jämförelseobjekt. AZ har tidigare framfört liknande argument som har fällts. Den aktuella informationen är däremot mer svepande och svårbedömd.
Under rubriken ?Vid behov-medicinering av refluxsjukdom? tycker WL att AZ användaromformuleringar av tidigare fällda argument för att denna gång koppla till presentationens sammanfattningspunkt: ?Kortare behandlingstid och färre tabletter?.
Under rubriken ?Duodenalsårsläkning med en veckas behandling? menar WL att AZ syftar till att få mottagaren att tro att duodenalsår läks på en vecka med Nexium. AZ utelämnar dock informationen att denna läkning endast uppkommer om eradikering av Helicobacter pylori görs med protonpumpshämmare och två antibiotika under en veckas tid enligt Fass.
Sammanfattningen, Kortare behandlingstid och färre tabletter, saknar jämförelse. Läsaren uppfattar att det rör Nexium jämfört med alla andra protonpumpshämmare eftersom dessa nämns i det efterlämnade materialet.
AZ menar att besöket gjordes för att undersöka intresset för en kostnadsbesparing och menar att detta inte strider mot regelverket. Vidare menar AZ att WL har bedömt materialet, inklusive de fem bilagorna, fristående vilket inte gör det konstigt att WL:s slutsatser blir felaktiga.
AZ bestrider WL:s anmärkningar och menar att jämförelserna ska ses mellan Nexium och Losec, vilket all dokumentation hänför till, och inte mellan Nexium och alla andra protonpumpshämmare (PPI). AZ menar att information som saknas i det tryckta materialet gavs vid den muntliga presentationen.
I sin bedömning menar IGM att den utlovade besparingsgarantin faller utanför regelverket och tas inte upp för bedömning. Vidare, även om det tryckta materialet är en sammanfattning av en muntlig presentation, får inte det materialet ge en annan bild än den muntliga presentationen gav. IGM menar att bilderna inte ger klart och tydligt att de jämför Nexium med Losec då andra PPI nämns vid namn. Vidare menar IGM att efterlämnat material mycket väl kan komma att cirkulera till andra läkare som inte hörde den muntliga presentationen.
IGM tycker inte att det är styrkt att påståendet ?Effektivare lindring och snabbare symtomfrihet vid refluxesofagit? håller mot andra PPI än Losec och strider därför med artikel 4 och 12. Påståendet om vid behov-medicinering håller möjligtvis vid en jämförelse mot Losec men då inga hälsoekonomiska analyser visat att det håller mot andra PPI strider även det mot artikel 4 och 12.
Även de övriga rubrikerna i materialet strider mot regelverket då de kräver förtydliganden för att inte vara vildeledande.
IGM finner att Astrazeneca med ovanstående annons har brutit mot artiklarna 2, 4 och 12 i Regler för läkemedelsinformation och åläggs därför att betala en IGM-avgift om 60000 kronor.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng