Annons

Cipralex är inte överlägset Efexor

Anmäld: LundbeckAnmälare: Wyeth LederleÄrende: Annons CipralexÄrendenr: IGM W478/02Utfall: Fälld

17 mar 2003, kl 16:39
0

Wyeth Lederle (WL) menar att annonsens påståenden att patienter blir återställda en vecka tidigare på Cipralex än på Efexor och att bibehållen remission uppnås 6,6 dagar tidigare med Cipralex än med Efexor inte har stöd i gällande produktresumé. Annonsen strider därför enligt WL mot både artikel 2 och 4.
Enligt WL har Danska institutet för rationell läkemedelsanvändning granskat den refererade studien och sagt att metoden som användes är osäker och att resultaten därför får anses som preliminära. Slutligen menar WL att studien inte uppvisar några signifikanta skillnader mellan grupperna, enbart subgrupper uppvisar signifikanta skillnader.
Lundbeck (L) bestrider anmärkningarna. Enligt L har WL påpekat att det inte framgår när ?en vecka tidigare? inträffar. L menar att detta inte hänvisar till en enskild tidpunkt utan att ungefärligen motsvarande procentandel patienter med bibehållen remission uppnås en till två veckor tidigare för Cipralexgruppen. Vidare menar L att signifikanta skillnader ses från och med vecka 2.
I sin bedömning menar IGM att de inledande påståendena är generaliserande och inte förankrade i nu gällande produktresumé. Därför är annonsen vilseledande, ovederhäftig och ger en överdriven bild av Cipralex. Därför har Lundbeck brutit mot artikel 2 och 4 i Regler för läkemedelsinformation och åläggs därför att betala en IGM-avgift om 60000 kronor.n