Sjuksköterskor får förskriva fler allergiläkemedel

Socialstyrelsen har uppdaterat listan över läkemedel som får förskrivas av sjuksköterskor.

8 dec 2006, kl 16:22
0

Listan har utökats med nasal beredning av flutikason (Flutide Nasal) vid allergisk rinit, och ögondroppar innehållande ketotifen (Zaditen och Bentifen) vid allergisk konjunktivit.
Den nya författningen träder i kraft den 15 december. Bilagan kan laddas ner från Socialstyrelsens hemsida, se länk till höger.