Sjukhusapoteken försvinner i Västra Götaland

Apoteket Farmaci vann upphandlingen av läkemedelsleveranser i region Västra Götaland. Och APL tillverkningen av läkemedel. Men det är en avskalad upphandling jämfört med tidigare

21 feb 2011, kl 12:37
0

Tamro tävlade med Apoteket Farmaci om leveranserna och Baxter Medical försökte i konkurrens med APL att ta hem läkemedelstillverkningen. Förlorarna har nu tio dagar på sig att överklaga beslutet.

Regionen kommer
att ha ett regionalt läkemedelslager som förser samtliga sjukvårdsenheter i regionen med läkemedel. Lokalt på varje sjukhus kommer att finnas vårdnära lager och de olika avdelningarna kommer att ha mindre lager. Med den här förändringen är regionen bland de första i landet att ta över läkemedelsförsörjningen i egen regi då de nuvarande sjukhusapoteken försvinner.
Upphandlingen har gällt driften av det regionala lagret och tillverkning av läkemedel.

Jämfört med tidigare
är det en betydligt mindre del av läkemedelsförsörjningen som nu upphandlas.
 ? Det handlar om en ren logistik- och distributionstjänst. Vi kommer till exempel själva att etablera resurser som en apotekare som är kvalitetsansvarig för läkemedelsförsörjningen, säger Karin Lendenius, läkemedelschef på region Västra Götaland.
För de två avtalen som börjar gälla våren 2012 och i fyra år betalar regionen sammanlagt 68 miljoner kronor om året.