Annons
Sjöbergpriset för forskning om lovande cancerterapi

Sjöbergpriset för forskning om lovande cancerterapi

Michel Hall och David Sabatini får Sjöbergpriset 2020 för forskning som lagt grunden för nya cancerbehandlingar.

4 feb 2020, kl 10:10
0

Michael Hall, University of Basel. Läkemedelsvärlden.

Michael Hall. Foto: University of Basel.

David Sabatini, Whitehead institute. Läkemedelsvärlden.

David Sabatini. Foto: Whitehead institute.

Kungliga vetenskapsakademien delar ut Sjöbergpriset 2020 till forskarna Michael Hall, Schweiz, och David Sabatini, USA. De får priset på en miljon US-dollar för upptäckter som radikalt har förändrat synen på cancercellers tillväxt.

Sjöbergpriset till vägöppnare

De två pristagarnas forskning har lagt grunden för cancerbehandling med så kallade mTOR-hämmare.

Båda forskarna har i sin forskning använt gifter rapamycin som ursprungligen kommer från Påskön. Michael Hall vid Biozentrum på universitetet i Basel, Schweiz, använde rapamycin vid grundforskning om vad som styr tillväxten hos jästceller. Han upptäckte att proteinerna TOR1 och TOR2 kontrollerar tillväxten genom att styra användningen av tillgängliga näringsämnen.

David Sabatini, Massachussetts institute of technology i Cambridge, USA, upptäckte motsvarande protein i celler hos däggdjur. Proteiner kom att kallas mTOR (mammalian target of rapamycin). Det känner av tillgången på näringsämnen och styr deras utnyttjande för livsnödvändiga processer i den mänskliga cellen.

De båda forskarnas upptäckter har blivit viktiga bland annat på cancerområdet. Vid flera former av cancer har det visat sig att mTOR blir överaktivt och stimulerar cancercellernas tillväxt. Just nu pågår därför mängder av studier runt om i världen för att omvandla kunskapen om mTOR till nya behandlingsmetoder mot cancer.

Det finns även registrerade cancerläkemedel som bygger på mTOR-hämning, bland andra everolimus (Afinitor).

Rörd pristagare

– Behandlingen med så kallade mTOR-hämmare är visserligen förenad med avsevärda biverkningar, men de ingår redan i behandlingsarsenalen vid allvarlig njurcancer. Det finns en stor utvecklingspotential inom fältet, och det finns gott hopp om att nya generationer av hämmare och nya kombinationer kommer att vara både effektiva och ge mindre biverkningar, säger priskommitténs ordförande Bengt Westermark.

Det här är fjärde gången som Kungliga vetenskapsakademien utser mottagare av Sjöbergpriset. Priset inrättades efter att affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv drabbats av cancer, donerat två miljarder kronor för att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö.

Prissumman på en miljon dollar delas lika mellan de två pristagarna och merparten, 900 000 dollar ska gå till framtida forskning.

– Jag är verkligen både överraskad, hedrad och rörd, säger David Sabatini i ett pressmeddelande.

­– Och jag är särskilt glad över att få dela det här priset med Michael Hall med tanke på vår långa gemensamma bakgrund med forskning om mTOR.