Annons
Förskrivare ges tips om läkemedel och miljö

Förskrivare ges tips om läkemedel och miljö

Med en digital broschyr vill Läkarförbundet göra läkare kunnigare om miljö- och klimatpåverkan från läkemedel.

4 feb 2020, kl 16:00
0

Annons
Karin båtelson, Sveriges läkarförbund

Karin Båtelson.

Vilka läkemedelsgrupper är miljömässigt problematiska? Och hur kan jag som förskrivare minska miljö- och klimatpåverkan vid förskrivning av läkemedel? Det är några aspekter som tas upp i den digitala broschyr som Sveriges läkarförbund skickar ut till sina drygt 50 000 medlemmar i dagarna.

– Läkare är engagerade i miljöfrågan och därför är det viktigt att dra vårt strå till stacken. Informationsskriften är bara början, säger Karin Båtelson, ordförande i Rådet för läkemedel, it och medicinteknik på Läkarförbundet, som tillsammans med föreningen Läkare för miljön tagit initiativ till broschyren.

Miljön påverkas

I broschyren lyfts till exempel att östrogenpreparat, som finns i p-piller med gestagen, är problematiska. Läkemedelsrester kan passera avloppsreningsverken och hamna i naturen där de bland annat kan påverka fertiliteten hos vattenlevande ryggradsdjur.

Förskrivare föreslås därför att diskutera andra preventivmedel, som exempelvis spiral, med patienten.

Vidare tipsas om att i stället för Diklofenak, som bedöms ha stor negativ miljöpåverkan, i första hand välja andra NSAID-preparat.

Förutom råd kring förskrivning av olika läkemedel uppmanas förskrivare också att alltid göra en läkemedelsgenomgång med patienten, särskilt om hen har många läkemedel. Förutom att utsättning av läkemedel ”med låg medicinsk betydelse” minskar miljötrycket minskas även risken för interaktioner med andra läkemedel.

Uppmana om apoteket

Förskrivare uppmanas generellt att inte skriva ut mer läkemedel än vad som går åt. Och vid förskrivning av ett nytt läkemedel alltid börja med provförpackningar, om möjligt. Förskrivare bör också uppmana patienten att lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteket, där de kan destrueras på ett korrekt sätt.

I broschyren framhålls att vid förskrivning av läkemedel är målet att ”ge patienterna bästa möjliga behandling också med hänsyn till såväl ekonomi som miljö- och klimatpåverkan”.

– Det handlar om många delar, som tillverkning och återvinning, beredningsformer och användningsråd som kan ge stora skillnader i miljöpåverkan, säger Karin Båtelson.

Information till patienter

Nästa steg är att ta fram en patientinformation för att hjälpa patienterna att bli mer miljömedvetna.

– Samtidigt försöker vi naturligtvis påverka lagstiftningen, säger Karin Båtelson.

Förutom att skickas ut till Läkarförbundets medlemmar finns broschyren publicerad på Läkarförbundets hemsida.