Annons

Schweiz först i Europa att godkänna Zevtera

Som första europeiska land har schweiziska myndigheter godkänt
ceftobiprol under namnet Zevtera mot multiresistenta bakterier.
Företaget väntar nu på svar från EU.

14 nov 2008, kl 12:49
0

Annons

Ceftobiprol har blivit godkänt för behandling av komplicerade infektioner i hus och mjuka vävnader samt för behandling av fotinfektioner hos diabetiker. Ceftobiprol tillhör gruppen cefalosporiner och är en bredspektraantibiotika som slår mot multiresistenta bakterier.

Preparatet som utvecklats av Johnson & Johnson:s och Janssen-Cilag och marknadsför av företaget Basilea är sedan i juni godkänt i Kanada. Företaget drabbades av ett bakslag tidigare i våras då de fick nej för Zevtera av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Myndigheten efterfrågade ytterligare data på produkten.