Annons
Fiber och pepparmyntolja effektivt mot IBS

Fiber och pepparmyntolja effektivt mot IBS

Gamla, traditionella behandlingar mot irritabel mage- och tarm kan vara
de mest effektiva. Men dessa behandlingar möts ofta av skepsis och nya
riktlinjer kan krävas menar brittiska forskare.

14 nov 2008, kl 12:03
1

Annons

Omkring en miljon svenskar beräknas ha problem med mag-tarmkanalen som med ett samlat namn kallas för IBS, irritable bowel syndrome.  Uppkomsten till sjukdomen är oklar och vilken som är den bästa behandlingen har länge varit föremål för diskussion. Nu har brittiska forskare gått igenom data för omkring 2 500 personer med diagnosen IBS och sett att behandling med pepparmyntolja verkar vara mest effektivt följt av lösliga fibrer och kramplösande medel.  

Allra bäst resultat gav behandling med pepparmyntolja. Forskarna tittade på studier av totalt 392 patienter där 75 procent blev hjälpta av pepparmyntolja.  För patienter behandlade med kramplösande blev en av fem hjälpta, bäst effekt gav preparat innehållande skopolamin.

Av patienter som fått behandling med fiber såg forskarna att olösliga fibrer som fullkorn inte gav någon relevant effekt medan lösliga fibrer som psylliumfrö var effektivare. En av elva patienter som fick psylliumfrö blev hjälpta.

Alex Jones från St James University Hospital i Leeds som lett studien, säger till BBC att resultaten visar att dessa traditionella och relativt billiga behandlingar kan vara bra förstahandsalternativ vid IBS. Författarna säger också att eftersom biverkningarna var få kan det vara bra för patienterna att prova sig fram till vad som passar dem bäst.

– De här preparaten har används för behandling av IBS i 15-20 år men hamnat i skymundan när nya läkemedel nått marknaden, sådana som sedan dragit tillbaka på grund av säkerhetsproblem, säger Alex Jones.

Resultaten finns publicerade på the British Medical Journal:s hemsida

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer