Annons
Särläkemedel in i förmånen

Särläkemedel in i förmånen

Ett läkemedel mot en ovanlig ögonsjukdom ingår numera i högkostnadsskyddet efter trepartsöverläggning.

1 nov 2016, kl 10:06
0

Den ovanliga ärftliga ögonsjukdomen Lebers hereditära optikusneuropati, LHON, leder till kraftig försämring av synen och drabbar mellan fem och sju personer per år.

Sjukdomen behandlas med Raxone, idebenon, som efter beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, nu kommer att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning. Hittills har läkemedlet används på licens för behandling av LHON och andra sjukdomar.

Förmånsbeslutet fattades efter så kallade trepartsöverläggingar där företaget bakom läkemedlet och landstingen kommit överens om en prissättning och en riskdelningsmodell som TLV bedömt som rimlig i förhållande till nyttan.

– Det här är första gången ett förtag och landstingen tecknat en sidoöverenskommelse för ett särläkemedel efter trepartsöverläggningar. Vi kan komma långt med de nya sätten att arbeta tillsammans för att lösa utmaningarna med prissättningen av särläkemedel, säger Sofia Wallström, generaldirektör på TLV, i ett uttalande i samband med subventionsbeslutet.

Den sidoöverenskommelse företaget bakom Raxone och landstingen har tecknat innebär att de båda parterna delar på osäkerheter rörande effekten av behandlingen och antal patienter som kan förväntas få behandlingen.

LHON debuterar i 20-30-årsåldern och i Sverige finns uppskattningsvis cirka 200 patienter. Sjukdomen beror på mutationer i de energiproducerande mitokondrierna. Detta innebär att mitokondrierna inte fungerar som de ska utan producerar fria syreradikaler som skadar de nervceller i ögat som behövs för att se.

Den aktiva substansen i Raxone, idebenon, är en antioxidant och verkar genom att återställa mitokondriernas funktion och därmed förhindra cellskadan som uppstår av de fria syreradikalerna.

Beslutet om subvention av Raxone, idebenon, gäller enbart för behandling av LHON.