Annons

Samstämmigt om diabetesbehandling

När Läkemedelsverket presenterar sina nya behandlingsrekommendationer för diabetes typ 2 är det de äldre preparaten som lyfts fram. Rekommendationerna följer till stor del de riktlinjer som Socialstyrelsen presenterade i januari.

24 feb 2010, kl 15:32
0

Liksom tidigare är metformin det preparat som är förstahandsmedel vid behandling av diabetes typ 2 konstaterar Läkemedelsverket. Men det finns ett flertal andra läkemedel som kan användas i kombination med metformin eller när det av någon anledning inte fungerar. Typ2-diabetes är en svårbehandlad sjukdom eftersom patienterna ofta lider av högt blodtryck, höga blodfetter och övervikt.

Metformin verkar genom att minska nybildningen av glukos i levern och genom att öka upptaget av gulkos i musklerna. När metformin inte kan användas rekommenderas i första hand behandling med sulfonylurea som verkar genom att öka frisättningen av insulin från bukspottskörteln.

De nyare långverkande insulinerna bör enligt Läkemedelsverket användas i begränsad omfattning. Intekretiner kan hjälpa patienter att behålla vikten och undvika hypoglykemi anser verket men bör inte sättas in förrän äldre preparat prövats eller inte kan användas på grund av nedsatt njurfunktion, biverkningar eller utebliven effekt. Glitazoner bör också bara användas i begränsad utsträckning.

I rekommendationerna tar Läkemedelsverket upp vikten av åtgärder som rökstopp, förändrade kost- och motionsvanor som första åtgärd innan behandling med läkemedel sätts in. De ligger också i linje med de riktlinjer som Socialstyrelsen presenterade nyligen och den genomgång av diabetespreparat som TLV gjorde i december.

Förra sommaren uppmärksammades ett möjligt samband mellan den långverkade insulinanalogen glargin (Lantus) och bröstcancer. Men Läkemedelsverket anser inte att det finns anledning att ändar rekommendationerna vad gäller Lantus.