Annons

Sämre njurfunktion hos kvinnor som får hjärtinfarkt

Förklaringarna till varför risken att dö som följd av en stor hjärtinfarkt är högre för kvinnor är flera. Forskare vid Linköpings universitet har nu funnit en till; kvinnorna har mycket oftare än männen nedsatt njurfunktion.

7 feb 2012, kl 12:35
0

Annons

Kvinnor som drabbas av akut stor hjärtinfarkt har i tidigare forskning visat sig ha nästan dubbelt så hög risk att dö under sjukhusvistelsen. Orsakerna är bland annat att de ofta är betydligt äldre när de insjuknar och har flera sjukdomar och riskfaktorer som till exempel diabetes och hjärtsvikt. Men i tidigare studier på skillnaderna har man sällan tittat på njurfunktionen, vilket hjärtläkaren Sofia Sederholm gjort och nu ska doktorera på.

Bland de patienter
som under 2005 behandlades vid Universitetssjukhuset i Linköping för stor hjärtinfarkt hade två tredjedelar av kvinnorna nedsatt njurfunktion, jämfört med en fjärdedel av männen. Samma tendens fann hon i registret över alla patienter som vårdats för stor hjärtinfarkt mellan 2003 och 2009.