Oförklarliga könsskillnader i förskrivningen

Även när man rensar bort antibiotika mot urinvägsinfektioner får kvinnor nästan dubbelt så mycket antibiotika. Det visar en ny svensk studie som publiceras i veckan.

18 okt 2010, kl 16:32
0

Det är det svenska läkemedelsregistret som gjort det möjligt för forskarna att granska könsskillnaderna i läkemedelsanvändningen.
? Varför förskrivningen av antibiotika är så mycket högre till kvinnor, trots att män oftare drabbas av infektioner vet vi inte, säger Karin Schenck-Gustafsson som är chef för Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet.

Kvinnor söker
visserligen vård i högre utsträckning än män, men Karin Schenck-Gustafsson tror inte det är hela förklaringen.
Att det förskrivs mer antidepressiva och sömnmedel till kvinnor är väl känt. Den nya studien visar att kvinnor också får mer smärtstillande och febernedsättande medel, liksom vitaminer och mineraler utskrivna.
? Och det finns det inte någon sjukdomsbild som förklarar det, säger Karin Schenck-Gustafsson.
Studien publiceras på ett symposium i genusmedicin på Karolinska institutet i veckan.

Karin Schenck-Gustafsson
föreslår att man tar fram ett varningssystem vid förskrivning så att läkare uppmärksammas på till exempel skillnader i biverkningar mellan män och kvinnor.