Annons

Rohypnol allt populärare bland smugglare och missbrukare

Smugglingen av Rohypnol till Sverige har ökat dramatiskt. Sömnmedlet är idag en mycket vanlig drog bland missbrukare och Läkemedelsverket utreder om preparatet ska klassas som tung narkotika.I hopp om att minska omsättningen på den illegala marknaden introducerar Roche en ny Rohypnoltablett som är svårare att lösa upp och med en ny färg.

19 jul 2002, kl 05:10
0

Det hittills största beslaget av Rohypnol gjorde tullen i Helsingborg i februari i år ? 88 480 tabletter á 1 mg fanns under baksätet i en bil. De låg i kartor, prydligt packade i buntar om 50. Totalt har man hittills i år beslagtagit mer än 90 000 Rohypnoltabletter. Priset per tablett på den illegala marknaden är mellan tio och tjugo kronor. Apotekets försäljningspris är 1,75 kronor per tablett.
Bensodiazepinpreparatet Rohypnol är idag en etablerad missbruksdrog. Samtidigt som den legala försäljningen och förskrivningen stadigt minskat de senaste åren har insmugglingen och den svarta marknaden ökat.
Frågan är om inte omsättningen på den illegala marknaden är på god väg att bli större än den legala. Tullen beräknar att man tar mellan fem och tio procent av den narkotika som smugglas in i landet. Om de 90 000 beslagtagna Rohypnoltabletterna utgör en tiondel av det som i år kommer att smugglas in i landet skulle den illegala marknaden i år uppgå till åtminstone nio miljoner kronor. Förra året sålde apoteken Rohypnol för drygt åtta miljoner.


Blandas med andra droger
Bland missbrukare, har Rohypnol sedan det lanserades i Sverige i början av 1980-talet haft en särställning. Det används som komplement till narkotika och alkohol och det blandas med andra droger för att få en speciell effekt. Men medlet har också status som en självständig drog.
Heroinberoende använder ibland Rohypnol när det är dålig tillgång på heroinet. Andra blandar systematiskt heroin och företrädesvis Rohypnol:
? Även heroinister får ju en toleransutveckling och det är dyrt och jobbigt att få ihop till kanske fem, sex kapslar heroin. Då doserar man upp sig med Rohypnol, och får sedan effekten med en mindre mängd heroin, berättar Tom Palmstierna, överläkare inom narkomanvården i Stockholm.
Den som är beroende av amfetamin kan ta Rohypnol för att gå ned i varv efter en lång tids missbruk. Men en del blandar också det centralstimulerande amfetaminet och Rohypnol, så kallade ?speedballs?.
? Det släcker inte amfetaminruset, men dämpar det. Man beter sig inte som en skållad råtta, säger Tom Palmstierna.
Inom narkomanvården träffar man också på de som blandar Rohypnol med kokain och/eller cannabis. Bland de som tilldelas metadon används bensodiazepinen av en del för att dryga ut metadonet och förlänga effekten.
Alkohol och Rohypnol är inte heller en ovanlig kombination. Alkohol tillsammans med en halv Rohypnol är en billig och populär drog under namnet ?turbo? i vissa ungdomskretsar. Att enbart svälja ett par tabletter ger ett dämpande rus som för en del ungdomar är en eftersträvad effekt.
Det ger en relativt billig berusning och man luktar inte sprit när man kommer hem. Förutom att svälja tabletterna hela eller upplösta i till exempel öl, kan man lösa upp och injicera dem. De kan också smulas sönder och rökas.


Andningsstillestånd
Rohypnol är en farlig drog. Redan i mitten av 1980-talet rapporterades om dödsfall på grund av andningsstillestånd.
? För oss vanliga dödliga kan det räcka med ett par tre gram för att vi ska få andningsstillestånd. De vana användarna kan få det vid 4?5 gram, medan missbrukarna kan vara uppe i 15?20 gram om dagen innan de riskerar att sluta andas, säger överläkare Britt Vikander. Hon har arbetat med läkemedelsberoende sedan mitten av 1980-talet.
I en färsk studie utförd av Rättsmedicinalverket, Rättskemiska avdelningen och Rättsmedicinska avdelningen i Linköping framgår att flunitrazepam, den kemiska substansen i Rohypnol, är den bensodiazepin som orsakar flest dödsfall genom förgiftning. Mellan 1992 och 1995 konstaterade man 44 dödsfall som direkt orsakats med enbart flunitrazepam, och 139 där flunitrazepam i kombination med andra droger orsakat dödsfallen.
Åtta andra bensodiazepiner, utöver flunitrazepam, förekom i undersökningsmaterialet. Nitrazepam hade ensamt orsakat 16 dödsfall och i kombination med andra droger ytterligare 57 fall. Övriga sju bensodiazepiner förekom bara i enstaka fall. Diazepam, som ingår bland annat i Valium och Stesolid, och som också är vanligt förekommande bland missbrukare, förekom inte som bidragande orsak till något förgiftningsdödsfall.


Varför så populärt?
Varför Rohypnol fått en särställning som missbruksmedel jämfört med andra bensodiazepiner finns det inget säkert svar på.
? Men flunitrazepam är ett snabbverkande bensodiazepin, effekten kommer redan efter 10?20 minuter, vilket kan vara en förklaring, tror Britt Vikander.
Flunitrazepam beskrivs som en mycket potent substans, tio gånger starkare än exempelvis diazepam.
? Vi vet också att flunitrazepammolekylen skiljer sig något från de andra bensomolekylerna, kanske de klistrar sig fast på receptorerna i hjärnan på ett annat sätt?
? Men egentligen vet vi inte. Man kan bara konstatera att Rohypnol är populärt i stora delar av världen som en missbruksdrog, säger Britt Vikander.
 I en rapport från Interpol beskrivs missbruket av Rohypnol som det snabbaste växande drogproblemet i södra Florida och Texas, dit tabletterna smugglas från Mexiko och Colombia. Till skillnad mot Sverige och ett åttiotal andra länder är Rohypnol inte godkänt som läkemedel i USA.
? Roche har aldrig lämnat in någon ansökan om att få det registrerat i USA, uppger Maria Björkstedt på Roche.


?Våldtäktsdrogen?
Rohypnol sätts i samband med en rad våldtäkter och andra våldsbrott i USA. DEA, den amerikanska narkotikamyndigheten, rapporterar om 2 400 rättsfall gällande våldsbrott där flunitrazepam varit inblandat.
I amerikanska medier har man också berättat om unga flickor som våldtagits efter att Rohypnol blandats i drinken som gjort att de tappat alla försvar och drabbats av minnesförlust. I USA är ett av de många namnen på Rohypnol ?the daterape-drug?.
Gunnar Hermansson vid kriminalunderrättelsetjänsten i Stockholm konstaterar att Rohypnol också finns med i bilden vid en del våldsbrott i Sverige, till exempel misshandeln av några kyrkokörmedlemmar i Uppsala hösten 1997.
Någon systematisk undersökning har dock inte gjorts i Sverige. Men misshandel och skadegörelse liksom totala minnesluckor efter ruset finns beskrivet.


Hårdare kontroll?
1983 placerades Rohypnol/flunitrazepam i klass IV i Controlled Substances Act of 1971. 1995 beslutade WHO flytta flunitrazepam till klass III på den internationella listan. Flunitrazepam blev den första bensodiazepin som ansågs behöva stå under mer rigorös kontroll med anledning av den illegala hanteringen.
Den amerikanska narkotikapolisen, försöker nu på grund av den senaste ökningen i både insmuggling och missbruk i USA att få preparatet placerat i klass I, samma som gäller för till exempel heroin.
Trots sin särställning som missbruksdrog jämställs Rohypnol i Sverige med övriga bensodiazepiner och återfinns i läkemedelsverkets narkotikaförteckning klass IV.
I Danmark som för övrigt har en liberalare syn på förskrivningen av bensodiazepiner än Sverige, har man strängare restriktioner för just Rohypnol. I England har bensodiazepinen i vår graderats upp på skalan över narkotiska preparat. Där anses också missbruket nu så omfattande att kampanjer förs för att tvinga fram ett totalförbud mot Rohypnol.


Som tung narkotika?
Även i Sverige finns en opinion för en restriktivare hantering av flunitrazepam. Kriminalinspektör Gunnar Hermansson som gjort en kartläggning av missbruket anser att det bör klassas som tung narkotika och placeras som ett klass II -preparat på läkemedelsverkets förteckning av narkotiska preparat.
? Receptkontrollen skulle öka och medlen skulle förvaras säkrare på apotek och sjukhus. En uppgradering skulle också innebära att den överförskrivning som finns bland vissa läkare skulle vara lättare att komma åt, menar Gunnar Hermansson.
För även om både den och falska recept minskat, är en icke föraktlig del av den svarta marknaden ?svenska? Rohypnol, säger han.
? Dessutom skulle straffen för smuggling, försäljning och innehav av Rohypnol bli strängare. Vilket i sin tur har en preventiv inverkan och förbättrar såväl motivationen som de lagliga möjligheterna för tull och polis att bekämpa den här brottsligheten.
Idag går praxis för grovt narkotikabrott vid cirka 20 000 Rohypnoltabletter. Överläkaren Britt Vikander anser att den påverkan Rohypnol har på andningen, med risk för dödsfall, minnesluckorna och det våld som flunitrazepam kan utlösa, är de främsta skälen till en restriktivare syn på just de här medlen.
Åtstramning kan komma
På Läkemedelsverket har man nyligen påbörjat en utredning om konsekvenserna av en åtstramning av flunitrazepam. Diskussionerna med olika berörda har precis börjat, säger Conny Eklund, narkotikaansvarig kemist. Han håller inte för otroligt att flunitrazepam kommer att placeras i förteckning II.
? Men vi ska också se till andra konsekvenser, till exempel vad skulle en åtstramning betyda för de patienter som idag får medicinen legalt för sina besvär, säger Conny Eklund.
Jan-Olof Brånstad, kvalitetschef på Apoteksbolaget, säger att hans personliga uppfattning nog är att det kan vara nödvändigt med en uppflyttning av flunitrazepam.
? Det här är ju det första exemplet i Sverige där vi fått både en svart och vit marknad för ett medicinskt preparat. Svårigheterna att få bukt med den illegala beror i och för sig inte på hur preparaten hanteras på apoteken, säger han.
Men om en uppgradering innebär att man bättre kan komma åt smugglingen och att domstolarna får effektivare instrument kan det kanske vara värt att hanteringen på apoteken blir något besvärligare.
För att försvåra den illegala användningen av Rohypnol introducerar Roche nu en ny utformning av tabletten. I Sverige, som är ett av de första länderna som godkänt den nya tabletten, börjar den säljas i takt med att de gamla tar slut.
Den nya är grågrön på utsidan och inuti är den preparerad med ett blått färgämne som löses ut när tabletten stoppas i vätska, berättar Maria Björkstedt på Roche. Drycken den läggs i kommer att bli kraftigt blåfärgad.
? Tabletten är hårdare och omgiven av en kladdig dragering för att göra den svårare att pulvrisera. De nya förpackningarna innehåller 30 istället för tidigare 50 tabletter. I samband med den nya utformningen ska också licenstillverkningen i Tjeckien upphöra, säger Maria Björkstedt.
Företaget har sitt huvudkontor i Schweiz, men en stor del av de tabletter som finns på den illegala marknaden i exempelvis Sverige tros komma från fabriken i Prag.