Annons

Risker med effektiv marknadsföring

Sofistikerad och allt effektivare marknadsföring kan försätta patienter för större risker. Det hävdas i en artikel i senaste numret av BMJ.

3 dec 2008, kl 11:12
0

Annons

Marknadsföring av nya läkemedel är mycket effektiv. När Merck till exempel fick sitt nya diabetesläkemedel, sitagliptin, godkänt av FDA hösten 2006 tog det 14 dagar innan 188 miljoner amerikanska patienter tagit del av företagets marknadsföring av den nya behandlingen. En månad efter godkännandet skrev 14 procent av de amerikanska allmänläkarna ut preparatet vid behandling av typ 2-diabetes. Vid årsskiftet 2007/08 var sitagliptin det näst vanligaste orala läkemedlet vid behandling av sjukdomen.

I senaste BMJ
varnar läkaren David Kao, vid University of Colorado, för riskerna med den effektiva marknadsföringen och patienters snabba exponering för nya behandlingar.
I de flesta fall är den snabba lanseringen inte farlig utan till nytta för patienter, påpekar artikelförfattaren. Men samtidigt ökar riskerna för att man kan utsätta ett stort antal patienter för fortfarande okända risker. När Mercks antiinflammatoriska läkemedel Vioxx drogs in av säkerhetsskäl hade 20 miljoner människor på fem år exponerats för drogen.

David Kao pekar
också på att själva godkännandeproceduren är betydligt snabbare idag än på 1990-talet. FDA godkände sitagliptin knappt fyra år efter att substansen upptäckts. På 1990-talet tog det i medel 14 år mellan upptäckt och godkännande.

Läkemedelsmyndigheterna
finansieras till större eller mindre del av avgifter från industrin. Den brittiska läkemedelsmyndigheten, MHRA, finansieras helt med industripengar, medan den europeiska, EMEA finansieras till 75 procent och FDA till 43 procent med avgifter som tas ut av bolagen som ansöker om godkännanden.

Företagen använder
bara en procent av den summa man använder till marknadsföring till säkerhetsövervakningen, enligt David Kao. Han menar att systemet för biverkningsrapportering behöver effektiviseras och föreslår att samma effektiva tekniker som används för att göra nya produkter kända också ska användas för och uppmuntra till biverkningsrapportering. Till exempel med stora nationella kampanjer.

I Europa
godkändes sitagliptin hösten 2007 under namnet Januvia.