Annons

Riksrevisionen: Staten har ett informationsövertag

Riksrevisionen har granskat försäljningen av apotekskluster och regeringens redovisning av försäljningarna. I rapporten framkommer en del kritik. Bland annat har regeringen inte på ett tydligt sätt redovisat att staten numera kontrollerar två apotekskedjor (Apoteket AB och Apoteksgruppen). Det fanns även brister i regeringens styrning av Apoteket AB under försäljningsprocessen och en osäkerhet på marknaden om […]

4 jun 2012, kl 17:30
0

Annons

Riksrevisionen har granskat försäljningen av apotekskluster och regeringens redovisning av försäljningarna. I rapporten framkommer en del kritik. Bland annat har regeringen inte på ett tydligt sätt redovisat att staten numera kontrollerar två apotekskedjor (Apoteket AB och Apoteksgruppen). Det fanns även brister i regeringens styrning av Apoteket AB under försäljningsprocessen och en osäkerhet på marknaden om ansvariga myndigheter skulle hinna precisera regler och villkor för försäljningen. Det påverkade marknadens intresse för försäljningen negativt.

Dessutom lyfter rapporten fram att staten har ett informationsövertag på apoteksmarknaden och att Apoteksgruppens ledning har bättre kunskap om de nya konkurrenterna jämfört med andra aktörer. Men Apoteksgruppen är av en annan åsikt. Apotekskedjan menar att samtliga köpare av apotekskluster utom Apoteksgruppen hade tillgång till det datarum som gav information om alla befintliga apotek på marknaden vid försäljningstillfället. Därför har alla aktörer lika stor kunskap om marknaden och de apotek som drivs av deras konkurrenter. Kedjan menar att köpare av apotek inom Apoteksgruppen bara fått tillgång till information om de apotek som de tänkt lägga bud på.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat att statens andel av apoteksmarknaden kartläggs, att Apoteksgruppens informationsövertag utreds och att regeringen ska utreda hur Apoteksgruppen ska utvecklas och förutsättningarna för att staten ska kunna sälja sin andel i apoteken.
– Staten har skaffat sig en särställning på apoteksmarknaden. Det skapar särskilda risker som bör uppmärksammas, säger riksrevisor Claes Norgren, i ett pressmeddelande.
Riksrevisionen har däremot inte granskat omregleringens resultat eller om målen uppfyllts.