Annons

Radikalt förslag för vårdmyndigheter

Apoteket AB:s förre vd Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar, har på regeringsuppdrag utrett myndighetsstrukturen på vård- och omsorgsområdet. I mitten av maj presenterande han sitt slutbetänkande som fått namnet Gör det enklare! Och det är precis det förslagen går ut på. I utredningen föreslås att tolv myndigheter och organisationer inom vårdområdet slopas och istället bildar […]

4 jun 2012, kl 17:25
0

Annons

Apoteket AB:s förre vd Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar, har på regeringsuppdrag utrett myndighetsstrukturen på vård- och omsorgsområdet. I mitten av maj presenterande han sitt slutbetänkande som fått namnet Gör det enklare! Och det är precis det förslagen går ut på. I utredningen föreslås att tolv myndigheter och organisationer inom vårdområdet slopas och istället bildar fyra stora myndigheter.
– Det behövs förändringar för att möta de utmaningar som vård- och omsorgssektorn står inför. Jag tror att man kan nå mer effektivitet i statens styrning, säger Stefan Carlsson.

Utredningen föreslår att Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg får samlat ansvar för kunskapsstöd. Där hamnar kunskapsstyrningen inom Socialstyrelsen och SBU, samt stora delar av de frågor TLV arbetar med. Inspektionen för hälsa, vård och omsorg får samlat ansvar för tillstånd, godkännanden, legitimationer och tillsyn. Myndigheten kommer att få ökade resurser för tillsynen. Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg får i uppdrag att tillsammans med övriga aktörer utveckla och förvalta sektorns IT- och kommunikationslösningar. Myndigheten för välfärdsstrategi får i uppdrag att bevaka och analysera den övergripande utvecklingen av hälsa, funktionshindersfrågor, vård och omsorg. Tre av myndigheterna får ett operativt arbetssätt, medan myndigheten för välfärdsstrategi får ett mer strategiskt arbetssätt.
Bakgrunden till det ganska radikala förslaget är att dagens myndighetsstruktur växt fram genom att man sett problem och försökt lösa dem i en ny myndighet. Det har bland annat lett till mycket dubbelarbete. Men Stefan Carlsson vill inte specificera vad som inte fungerar på dagens myndigheter.
– Jag vill inte recensera de gamla myndigheterna, utan jag vill se hur det kan bli bättre i en ny kontext.  

Den största av de nya myndigheterna, Inspektionen för hälsa, vård och omsorg, skulle bli lika stor som dagens Socialstyrelsen som bland annat haft svårigheter med tillsyn och legitimationsärenden, men det ser inte Stefan Carlsson som ett problem.
– Den nya myndigheten kommer att ha mycket smalare och tydligare uppgifter. Socialstyrelsen har ett väldigt brett uppdrag. Jag ser inte storleken som problemet utan snarare bredden.
Han tänker sig också att de fyra myndigheternas huvudkontor bör finnas i närheten av varandra i Stockholm. Men han påpekar att han inte tagit någon regionalpolitisk hänsyn, utan det är upp till regeringen.
Stefan Carlsson har medvetet låtit läkemedelsområdet bli en del av de fyra nya myndigheterna och inte en separat. Genom att läkemedelsfrågorna integreras i övriga verksamheter tror han på bättre genomslag. Därför föreslår han även att lagen om särskilda läkemedelskommittéer i landstingen som funnits sedan 1996 upphävs. Istället skulle landstingen till exempel kunna införa särskilda terapikommittéer, men det är upp till huvudmännen att själva bestämma det.
– Jag ser inte läkemedel som ett separat område, utan alla terapier samlat. God läkemedelsanvändning är en fråga för hela hälso- och sjukvårdsområdet, säger Stefan Carlsson.

För apotekens del innebär förändringarna att tillstånd och tillsyn bara kommer att finnas på en myndighet. Det hoppas han kan leda till en tillståndsprocess som är mer anpassad till dagens apoteksmarknad och som bland annat är snabbare.
Förutom att minska dubbelarbetet ska förslaget också spara drygt 500 miljoner kronor årligen, dock kommer det att innebära vissa avvecklingskostnader under 2013 och 2014. Dessutom kan cirka 500 tjänster av myndigheternas 2?500 anställda försvinna. De berörda myndigheternas verksamheter splittras upp på flera av de nya myndigheterna, vilket fått flera generaldirektörer att gå ut och försvara de egna verksamheterna. Men Stefan Carlsson har haft alla myndighetschefer i en referensgrupp och känner att han fått gehör för sina idéer.
Enligt förslaget bör de nya myndigheterna finnas på plats redan den första januari 2014. Även om det är mycket som ska göras så tror han att den här förändringen är enklare än apoteksomregleringen.
– Det förutsätter ett oerhört högt tempo. Men det här förslaget berör 2?000 medarbetare som har rätt att få besked så snabbt som möjligt. Det behövs både vilja och mod att peka ut riktningen ganska så raskt, säger Stefan Carlsson.
Förslaget ska nu ut på remiss. Socialminister Göran Hägglund lovar att regeringen kommer att lyssna på remissinstanserna, men sa i en intervju med TT att det finns ett behov av översyn och att förslaget är spännande och belyser många viktiga delar, bland annat med en skarpare tillsyn.