Regioner uppmanas vänta med nytt bältrosvaccin
Foto: Istock

Regioner uppmanas vänta med nytt bältrosvaccin

NT-rådet rekommenderar regionerna att inte använda Shingrix tills rådet har gjort en prioritetsbedömning.

16 okt 2020, kl 14:10
0

Annons

NT-rådet rekommenderar regionerna att vänta med att använda Shingrix, ett bältrosvaccin, tills dess att rådet har gjort en bedömning av behandlingens värde utifrån den etiska plattformen för prioritering.

Bältrosvaccin som är nytt i Sverige

Shingrix är ett vaccin för att förebygga bältros (herpes zoster) och den smärta som kan uppstå i samband med sjukdomen (postherpetisk neuralgi). Vaccinet godkändes i EU 2018, men har introducerats i Sverige först i år.

Enligt Folkhälsomyndigheten har kliniska studier visat att vaccinet minskade incidensen av bältros med över 90 procent i alla åldersgrupper. Vaccinet är därmed mer effektivt än det andra bältrosvaccinet Zostavax, där kliniska studier har visat att incidensen av sjukdomen har minskat med 50 procent. Där var skyddet också sämre för personer som var över 70 år.

Hur länge Shingrix skydd kvarstår är ännu inte fastställt. Uppföljningsstudier tyder dock på att det verkar ha ett mer långvarigt immunologiskt svar än Zostavax som har visat sig ha en mycket begränsad skyddseffekt åtta år efter vaccinationen.

Inväntar hälsoekonomisk värdering

NT-rådet beslutade 2017 att Shingrix skulle omfattas av nationell samverkan, vilket innebär att rådet ger en rekommendation om vaccinets användning till regionerna. För att kunna göra en bedömning av behandlingens värde med hänvisning till den etiska plattformen för prioritering behövs en hälsoekonomisk värdering, skriver NT-rådet i sitt beslut. Rådet inväntar nu en sådan värdering från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och rekommenderar därför regionerna att avvakta med införandet av Shingrix. Detta för att undvika ett införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet.

Den här typen av överväganden kommer enligt Janusinfo att ta längre tid för NT-rådet framöver på grund av en ökad efterfrågan på rekommendationer inom regionernas hälso- och sjukvård. Detta leder till att NT-rådet beställer fler hälsoekonomiska värderingar från TLV än tidigare. NT-rådet kommer därför att prioritera bland beställningarna så att de mest angelägna hanteras först.

Bältros och komplikationer

Bältros orsakas av varicella zoster-virus som är ett herpesvirus. Dessa virus utmärker sig genom att de, efter den primära infektionen, ligger latent i kroppen och kan aktiveras igen senare i livet. Viruset som orsakar bältros har dessförinnan orsakat vattkoppor. En person som aldrig har haft vattkoppor har alltså inte detta virus i kroppen och kan därmed inte få bältros.

Förändringar i kroppens immunförsvar tros vara en orsak till att viruset reaktiverar, vilket kan vara en förklaring till att bältros framför allt drabbar personer över 50 år. Utslagen är mycket karakteristiska med en oftast ensidig utbredning. En komplikation av bältros är postherpetisk neuralgi som är en smärta i nerverna. Denna smärta kan kvarstå i över tre månader.

Föregående artikel WHO-data visar ingen nytta av remdesivir vid covid-19
Nästa artikel EU-godkännande på gång för tredje CAR-T-terapi