Annons

Receptfritt ökar mest på mindre orter

Försäljningen av receptfria läkemedel har ökat mer i glesbygden än i
tätorter. Men det beror inte på omregleringen av apoteksmarknaden.

11 jan 2011, kl 11:13
0

Jämtland, Värmland, Västerbotten och Dalarna, det är några av landskapen där försäljningen av receptfria läkemedel har ökat mest de senaste fyra åren. I topp ligger Jämtland och Värmland där ökningen ligger på 23 procent mellan 2006 och 2010. Minst är ökningen i Jönköping och Kronoberg, men även där ligger den på 11 respektive 13 procent.

Siffrorna kommer från en rapport som tagits fram av den liberala tankesmedjan Timbro och bygger på statistik från Apotekens Service AB. Statistiken visar att försäljningsökningen inte enbart kan förklaras av att många receptfria medel nu säljs utanför apotek eftersom ökningen började redan innan omregleringen.

Lydiah Wålsten, ansvarig för miljö, tillväxt och konsumtion på Timbro och den som ligger bakom rapporten menar också att den befarade utarmningen av apotek på glesbygden är obefogad eftersom orter som tidigare inte haft apotek nu har fått det.