Prolia in i förmånen

Benskörhetsmedlet Prolia som godkändes i somras kommer att ingår i läkemedelsförmånen efter beslut rån TLV.

12 jan 2011, kl 15:31
0

Prolia (denosumab) utvecklat av Amgen, godkändes i somras av EU-kommissionen för behandling av benskörhet. Nu meddelar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att medlet kommer att ingå i förmånen för behandling av osteoporos hos kvinnor som passerat menopaus och som löper risk för frakturer och för vilka behandling med alendronsyra inte är lämplig.

Läkemedlet är en monoklonal antikropp som ges som en spruta under huden två gånger per år. I Sverige marknadsförs det i samarbete med GSK och är även godkänt för behandling av män med prostatacancer med förhöjd frakturrisk.