Annons

Progesteron stoppade tidig förlossning

Kvinnor med förkortad livmoderhals som riskerar föda för tidigt kan
bli hjälpa av behandling med progesteron. Det visar en amerikansk
studie.

6 apr 2011, kl 18:43
0

Kvinnor som har en förkortad livmoderhals löper ökad risk att deras barn föds för tidigt. I en amerikansk studie undersökte forskare om behandling med vaginalt progesteron kunde förhindra detta.

Av 458 kvinnor som riskerade att föda för tidigt lottades en del till att få behandling med en progesterongel eller en placebogel. Behandlingen påbörjades i mitten av graviditeten och gavs dagligen fram till graviditetsvecka 37 alternativt till förlossningen började.

Resultaten visade att de kvinnor som fick progesteron hade mindre risk att föda för tidigt än övriga. Omkring 9 procent i den behandlade gruppen födde före vecka 33 jämfört med 16 procent i placebogruppen.

Studien, en fas III-studie som publicerats i Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, har finansierats av läkemedelsbolaget Columbia Laboratories.