Placebo ger dålig effekt

En genomgång av 130 kliniska studier ger inget belägg för att placebo har någon reell klinisk effekt.

20 jun 2001, kl 18:03
0

Placebo Placebobehandling har rapporterats hjälpa vid en rad sjukdomar, men underlaget för teorin är svaga. I en studie publicerad i New England Journal of Medicine (2001;344:1594-1602) gjordes en systematisk genomgång av 130 kliniska studier där man använt placebo. Avsikten var att undersöka den kliniska effektenav placebo som behandling av sjukdomar.

Placebo kunde antingen vara farmakologisk, fysisk (till exempel manipulation) eller psykologisk (samtal). Forskarna fann inget stöd för att placebo i all- mänhet har någon reell klinisk effekt. Det kunde möjligen ha en liten effekt i studier där man drog subjektiva slutsatser samt i behandling av smärta.

Förutom i kliniska studier finns det inget som talar för att använda placebo som behandling, menar forskarna.