Annons

Infektion blockerar angiogenes i tumörer

Forskare i USA har visat att infektioner hämmar tumörtillväxt samt att det beror på att tumörerna saknar kärlbildning.

20 jun 2001, kl 18:04
0

Enligt en ny studie kan svåra infektioner hämma blodkärlstillväxt i cancertumörer som är större än 2?3 mm i diameter. Att svåra infektioner kan få tumörer att skrumpna eller tillbakabildas har observerats i tidigare studier och man har antagit att effekten var immunologisk. Man har dock inte hittat någon sådan immuncell eller faktor.

Enligt en ny studie skulle inte immunsystemet vara inblandad över huvud taget. Forskare vid universitetet i Pennsylvania i USA har studerat tumörtillväxt hos infekterade möss och jämfört med icke infekterade möss. När tumörceller från melanom inplanterades i mössen utvecklade de oinfekterade mössen snabbväxande tumörer medan de infekterade försöksdjuren fick mycket mindre tumörer, i genomsnitt endast 10 procent av kontrollgruppens tumörer. När tumörerna undersöktes fann man att de infekterade djurens tumörer saknade kärlbildning medan tumörer hos kontrollgruppen hade utvecklade kärl.
Man upprepade experimentet genom att använda möss som hade olika defekter i immunsystemet, men resultatet blev detsamma hos samtliga djur oavsett vilken faktor som saknades. Forskarna drar därför slutsatsen att det är bristen på kärl i tumörerna som är avgörande.

Forskarna planerar nu att söka efter möjliga faktorer som kan svara för den hämmande effekten. Det finns flera kända faktorer som hämmar angiogenes som trombospondin 1 och 2, endostatin och interferon alfa. Det är möjligt att någon eller några av dessa kan utlösas av en infektion. Om en nyckelfaktor kan identifieras kan den eventuellt användas för att hämma tumörtillväxt och förhindra spridning av tumörer, menar forskarna.