Annons

"Patent inte räddningen för alla"

PATENTMÅLET I INDIEN TREDJE INLÄGGET, REPLIK PÅ NOVARTIS INLÄGG I LMV 3/07

27 mar 2007, kl 15:20
0

Läkare Utan Gränser tror inte att patent i sig automatiskt leder till nya mediciner. Det är snarare monopolet och möjligheten att diktera prisnivån på ett patenterat läkemedel som gör att en del av dessa pengar återinvesteras i forskning. Kring sjukdomar och behandlingar där det finns en ekonomiskt intressant marknad vill säga ? inte till fattigdomens sjukdomar.
Vi är inte ensamma om denna insikt ? den delas exempelvis av FN:s samordnare av millenniemålen, WHO:s kommission om patent och folkhälsa och ledningen för Globala Fonden mot hiv/aids, tuberkulos och malaria.
Frågan gäller inte rätten till patent på verkliga nyheter utan när det görs små förändringar i redan existerande preparat för att förlänga patenttiden och förhindra priskonkurrens. Novartis vill förhindra möjligheten att den indiska läkemedelsindustrin även fortsättningsvis skall kunna bidra till att utjämna klyftan mellan de 10 procent som har och de 90 procent inte har tillgång till moderna läkemedel.
Och till sist ? den rapport, som Novartis VD hänvisar till som stöd för företagets åsikter, har dragits tillbaka sedan det blivit uppenbart att den i långa stycken ordagrant plagierat ett dokument från läkemedelsindustrins tankesmedja utan att ange källan.
Öppna ögon och öron ? lägg ner fallet innan ni ytterligare svärtar ner er själva och hela läkemedelsindustrin!

PehrOlov Pehrson,
infektionsläkare och
styrelsemedlem i Läkare Utan Gränser