Annons

Paradoxal effekt bakom första benbyggande osteoporosläkemedlet

Nu lanseras det första benbyggande läkemedlet mot osteoporos hos postmenopausala kvinnor, teriparatid (Forsteo). Uppemot en procent av alla kvinnor över 70 år kan bli aktuella för den nya, dyra behandlingen, menar Eva Waern, överläkare på Sahlgrenska sjukhuset.Humant paratyroideahormon, PTH, består av 84 aminosyror (se figur). Hormonet utsöndras från bisköldkörteln vid låga nivåer av kalcium i […]

14 nov 2003, kl 14:46
0

Nu lanseras det första benbyggande läkemedlet mot osteoporos hos postmenopausala kvinnor, teriparatid (Forsteo). Uppemot en procent av alla kvinnor över 70 år kan bli aktuella för den nya, dyra behandlingen, menar Eva Waern, överläkare på Sahlgrenska sjukhuset.

Humant paratyroideahormon, PTH, består av 84 aminosyror (se figur). Hormonet utsöndras från bisköldkörteln vid låga nivåer av kalcium i blodet, och höjer dessa genom att nedbrytning av benvävnad initieras. Vid sjukdomen osteoporos är ofta nivåerna av PTH i blodet höga.

Svårförklarad effekt
Med ovanstående i åtanke kan det tyckas paradoxalt att injektion av en genetiskt modifierad PTH-analog istället visat sig ge en benbyggande effekt. Någon helt vedertagen förklaring finns inte.
? Verkningsmekanismen är svårförklarad. Det närmaste man kan komma en logisk förklaring är att injektionerna gör att man får toppar och vågdalar i PTH-nivåerna. Effekten blir i alla händelser den motsatta jämfört med effekten av endogent PTH, säger Eva Waern, överläkare på osteoporosmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och ordförande i Svenska Osteoporossällskapet.
Den rekombinanttillverkade PTH-analogen teriparatid (Forsteo) binder till en cellytereceptor och stimulerar utmognaden av så kallade preosteoblaster till benbyggande osteoblaster. Osteoblasternas celldöd minskar också. Effekten blir en ökad mängd av och ökad aktivitet hos de benbyggande cellerna.

Färre frakturer
I den stora GHAC-studien som legat till grund för godkännandet av teriparatid deltog 1637postmenopausala kvinnor med etablerad osteoporos. Den primära effektvariabeln var nyupptäckta kotfrakturer. Efter en behandlingsperiod på upp till 24månader observerades en signifikant lägre andel i gruppen som fick 20µg teriparatid jämfört med placebo (Relativ risk jämfört med placebo var 0,35 för en eller flera nya kotfrakturer; 0,23för flera nya kotfrakturer). Resultaten innebär att 11kvinnor måste behandlas i genomsnitt 19månader för att förhindra en eller flera nya kotfrakturer.
Teriparatid, som ges via subkutan injektion, ger enligt prövningarna även en signifikant men mindre uttalad förebyggande effekt vad gäller andra benskörhetsfrakturer, samt en lägre incidens ryggsmärta och frakturassocierad längdförlust.
? Det här blir främst ett läkemedel för patienter med uttalad osteoporos som dessutom har en etablerad kotkompression. Det kan handla om 5-7 procent av de vi ser på vår mottagning. Dessa svårt sjuka patienter får nu för första gången tillgång till ett potent läkemedel, vilket förstås är glädjande. Totalt kanske en procent av alla kvinnor över 70 kan bli aktuella för behandling, säger Eva Waern.

Prövningar avbröts
Under utvecklingen av teriparatid avbröts samtliga pågående kliniska studier när man i en tvåårsstudie på råtta upptäckte en ökad frekvens av bentumörer (osteosarkom). Inga tumörer observerades dock i en senare studie på apor och i förnyade råttstudier. De kliniska prövningarna återupptogs därför. Några osteosarkom eller andra allvarliga biverkningar observerades inte i dessa.