Annons

Pandemivaccin ger förväntad effekt

Effekten av de tre vaccin mot pandemisk influensa som godkänts
central inom EU är lika säkra och effektiva som förväntat. Det säger den
europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i ett uttalande.

19 mar 2010, kl 14:50
0

Annons

Förutom vaccinet Pandemrix, som används i Sverige mot H1N1, finns ytterligare två som godkänts centralt inom EU – Celvapan och Focetria. Enligt de data som hittills samlats in om vaccinens effekt och säkerhet följer de förväntningarna. Det skriver EMA:s kommitté för humanläkemedel, CHMP, i ett meddelande.

CHMP har gått igenom data från kliniska studier och data som samlats in från medlemsländerna efter vaccinernas godkännande. Totalt har fram till den 8 mars minst 37,6 miljoner människor vaccinerats med någon av de tre vaccinen. Av dessa har 339 000 varit gravida. Enligt CHMP har den största delen av rapporterade biverkningar varit av icke allvarlig karaktär.

För Pandemrix har CHMP totalt fått in 10 326 rapporter om misstänkta biverkningar. De vanligaste är influensaliknande symptom, illamående, trötthet, svullnad vid injektionsstället, huvudvärk, magproblem och muskelstelhet. Totalt anser CHMP att nyttan med alla tre vaccinen är större än riskerna och att den immunogena effekten är god.